(advertentie)

Logo Oldebroek gem

NOORDEINDE - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek wil aan schoolvereniging De Akker € 40.000,- beschikbaar stellen voor het openhouden van basisschool Het Noordermerk in Noordeinde. Omdat het huidige bestuur de school niet langer in stand wil houden, dreigt Het Noordermerk per 1 augustus 2017 dicht te gaan. De Akker wil de school na deze datum voortzetten, maar heeft door het onderhoud van het schoolgebouw eenmalig € 40.000,- nodig. Het Noordermerk telde per 1 oktober 2016 27 leerlingen. Door inzet van de ouders van de school en inwoners van Noordeinde, en het geld dat het college beschikbaar wil stellen, kan de school open blijven. “Het college is blij dat De Akker Het Noordermerk in stand wil houden. Wij willen dit financieel ondersteunen”, aldus wethouder Liesbeth Vos van Onderwijs.

De Akker heeft te maken met eenmalige nadelige financiële effecten. Door regels van de Rijksoverheid loopt deze schoolvereniging voor schooljaar 2017-2018 voor Het Noordermerk een deel van de personele bekostiging mis. Verder moet De Akker de komende jaren onderhoud verrichten aan het schoolgebouw.

Waar bestaat het bedrag uit

Het bedrag van € 40.000,- bestaat uit twee delen. Het gaat om € 24.300,- en € 15.700,- Het eerste bedrag was nog gereserveerd vanwege de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud van de gemeente naar de scholen. In 2015 heeft de gemeente vanwege deze overdracht aan vier scholen een bedrag beschikbaar gesteld. Het bedrag voor Het Noordermerk was in 2015 niet uitgekeerd, want het huidige bestuur kon toen het openhouden van de school voor meerdere jaren niet garanderen.

Het college vult deze € 24.300,- aan met een bedrag van € 15.700,-. De motivering van het college voor het beschikbaar stellen van de € 15.700,- is de leefbaarheid van Noordeinde. “Als de school behouden kan blijven, is dat positief voor de dynamiek en samenhang van het dorp”, zegt wethouder Liesbeth Vos van onderwijs.

Grote betrokkenheid

De Akker heeft de gemeente om € 50.000,- gevraagd voor het kunnen openhouden van Het Noordermerk. Omdat de ouders van de school en inwoners van Noordeinde willen meehelpen aan het onderhoud, kan het bedrag met € 10.000,- naar beneden. “Als college waarderen wij deze inzet en grote betrokkenheid. Dat is ook een reden om de € 15.700,- te verstrekken aan De Akker.”

Positieve reactie andere schoolbesturen

De gemeente behoort alle schoolbesturen gelijk te behandelen. Ze zou het bedrag van € 15.700,- naar rato aan de andere schoolbesturen in Oldebroek moeten door vergoeden. Het college heeft de besturen verzocht om af te zien van hun recht op doorvergoeding. Alle besturen hebben positief gereageerd op dit verzoek.

Raad

Op 16 februari aanstaande vergadert de commissie Bestuur en Samenleving van de gemeenteraad van Oldebroek over het voorstel van het college om € 40.000,- aan De Akker beschikbaar te stellen. Op donderdag 9 maart neemt de raad hierover een besluit.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment