(advertentie)

Online

HATTEM - Dinsdagavond 24 febuari verzorgt Ary Velstra, docent Mindmap-trainingen en gepassioneerd DaVinci liefhebber, een lezing over Mindmappen in Bibliotheek Hattem. De lezing begint om 19.30 uur.

DaVinci paste consequent een zevental principes toe: Curiosita, Dimonstrazione, Sensazione, Sfumato, Arte & Scienza, Corporalita en Connessione. Tijdens de lezing wordt uitgelegd wat hij, misschien wel de eerste 'mindmapper', bedoelde met zijn basisprincipes. Mindmapping is een techniek om je brein beter te gebruiken. Je kunt meer informatie verwerken en een beter overzicht houden.

Je leert hierdoor structuur aan te brengen in complexe informatie. Ideaal om beter te onthouden wat je hebt bestudeerd, nog volop energie te hebben ook al heb je veel informatie verwerkt. Je maakt overzichtelijke aantekeningen en/of samenvattingen van boeken, teksten, verslagen of rapporten. Kortom een leerzame avond. Deze lezing is tevens een prima opstap naar de volledige serie van drie workshops in oktober en november waarin de techniek van het Mindmappen behandeld wordt aan de hand van de zeven principes van de briljante Leonardo DaVinci. Verschillende van zijn uitvindingen, zoals de uitschuifbare brandweerladder, worden nog altijd gebruikt.

Kosten: € 10,00 en via voordeelmetjebiebpas € 7,50

www.voordeelmetjebiebpas.nl

www.vustedendriehoek.nl

info@vustedendriehoek.nl