OLDEBROEK - Namens het bestuur worden alle OWIOS leden van harte uitgenodigd voor de extra Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 22 mei 2014. Deze vergadering zal vanaf 19.30 uur plaats vinden in de kantine van de vereniging.

De volgende agendapunten zullen aan de orde komen:

1. Opening door de voorzitter;

2. Verslag van de penningmeester over het seizoen 2013 – 2014;

3. Invulling bestuurslid Technische Zaken;

4. Convenant Drank- & Horecawetgeving;

- Bestuursreglement Drank- & Horecawet OWIOS;

- Aanpassing Huishoudelijk reglement.

5. Beleidsplan 2014-2017 "Meer dan OverWinnen";

- Aanpassing huisstijl + logo;

- Keuze nieuwe OWIOS-kledinglijn;

- Kunstgras;

- Loods Groenploeg;

6. Aanpassing contributieverhoging per 1 januari 2015;

7. Vaststelling van de begroting 2014 – 2015;

8. Rondvraag.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment