convenant 074

OLDEBROEK - Samen met de voetbalclubs OWIOS, WHC, V.S.C.O. '61, STB, Noord Veluwe Boys én de Wezepse Tennisclub, korfbalvereniging Rood-Wit Wezep en De Heuvelruiters Wezep heeft burgemeester Hoogendoorn afspraken gemaakt voor verantwoord alcoholgebruik binnen sportkantines. Hiervoor hebben de partijen op woensdagavond 14 mei jl. een convenant met elkaar gesloten.

Kijk HIER voor foto's van Jan van de Pol

 Drank- en horecaverordening

Sinds 1 januari 2014 geldt in de gemeente Oldebroek de nieuwe drank- en horecaverordening. Het doel van deze verordening is het tegengaan van overmatig alcohol gebruik, het voorkomen van oneerlijke concurrentie en het terugdringen van drankoverlast in de openbare ruimte. In de verordening worden voor het schenken van alcohol in sportkantines vaste tijden voorgeschreven. De verenigingen hebben gevraagd om af te mogen wijken van deze schenktijden, omdat deze schenktijden niet aansluiten op hun sportactiviteiten. De burgemeester gaf aan bereid te zijn om hiervoor ontheffing te verlenen op voorwaarde dat over paracommercie (oneerlijke concurrentie) én over het alcoholgebruik binnen hun sportkantines duidelijke afspraken worden gemaakt in een convenant. Hiervoor hebben de sportclubs en de gemeente in de afgelopen periode intensief met elkaar overlegd. Deze gesprekken hebben geleid tot een convenant, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Duidelijk signaal

Bij de ondertekening van het convenant heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn benadrukt blij te zijn met de bereidheid van de sportverenigingen om verantwoordelijkheid te nemen voor het drankgebruik binnen de vereniging. Hij roemt ook de barvrijwilligers, die tijd willen steken in het draaien van bardiensten voor hun club. Door hun inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Goed en belangrijk werk! Het schenken van alcohol brengt echter grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat er verstandig om wordt gegaan met alcohol, met name onder jongeren. Sportkantines zijn laagdrempelig en worden door veel jongeren bezocht. Hierdoor bestaat de kans op overmatig alcoholgebruik. In het convenant is afgesproken dat verenigingen ervoor zorgen dat hun barvrijwilligers een IVA training (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) hebben gevolgd. "Ik ben blij dat de verenigingen zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en dat zij met het ondertekenen van dit convenant een duidelijk en gezamenlijk signaal afgeven richting de leden van hun clubs.", aldus burgemeester Hoogendoorn. Leonard Visscher, secretaris van vv OWIOS zegt over het convenant: "Wij blij zijn dat we er gezamenlijk zo snel uit waren. Wij staan helemaal achter het doel om overmatig drankgebruik tegen te gaan en we willen alcohol misbruik bij de jeugd voorkomen. "

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment