logo nvb

HATTEMERBROEK - Op woensdag 12 december 2018 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van Noord Veluwe Boys. De algemene ledenvergadering begint om 20.00 in de kantine van Noord Veluwe Boys.

Inloop is vanaf 19.30 uur.

Agenda:

1 Opening
2 Vaststellen notulen ALV 13 december 2017
3 Jaarverslag penningmeester
4 Vaststellen van de begroting 2018/2019
5 Verslag kascommissie
6 Verkiezing kascommissie
7 Toekomst accommodatie
8 Jaarverslag bestuur 2018
9 Bestuursbeleid en bestuursverkiezingen
10 Rondvraag
11 Sluiting

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment