WEZEP - Sportclubs en scholen in Wezep hebben met ondersteuning vanuit de gemeente Oldebroek de afgelopen periode onderzocht of een tweede sporthal in Wezep haalbaar is. Gezamenlijk is er gekeken naar een oplossing voor het tekort aan binnensportaccommodatie in Wezep. De betrokken partijen zijn er samen in geslaagd een oplossing te vinden die kan rekenen op een breed draagvlak in de lokale samenleving.

Bijdrage projectgroep belangrijk

In juni 2013 heeft de gemeenteraad van Oldebroek kaders aangegeven waarbinnen betrokken sportclubs en scholen konden zoeken naar een goede oplossing voor het tekort aan binnensportaccommodatie in Wezep. Een projectgroep namens de sportclubs en de scholen heeft samen met de gemeente diverse scenario's verkend. Wethouder Carlo van Dijk: "Niet alleen is onderzocht of een tweede sporthal financieel haalbaar is. Ook is ingezet op het creëren van een breed draagvlak voor de gewenste oplossing. Ik ben trots op de belangrijke rol die de projectgroep heeft gespeeld. Er ligt nu een gedragen voorstel dat rekening houdt met alle door de gemeenteraad gestelde kaders."

Door een tweede sporthal zouden aanvankelijk de gymzalen in Wezep en Hattemerbroek moeten sluiten. Dit leidde tot onrust bij met name de scholen. Er is daarom gezocht naar een mogelijkheid die tegemoet komt aan de belangen van de diverse partijen. Fred van de Ham, lid projectgroep namens de scholen: "Dit voorstel komt tegemoet aan de nadrukkelijke wens van de scholen: beperkte reistijd en een verkeersveilige route. Bovendien zijn de sportverenigingen eveneens geholpen en is er dus voor alle partijen een acceptabele oplossing."

Tweede sporthal plus gedeeltelijk behoud gymzalen

Resultaat van het onderzoek is dat realisatie van een tweede sporthal (aanvullend op de Kamphal) in Wezep haalbaar is. Hierbij blijft de gymzaal in Hattemerbroek bestaan. Het beheer en de exploitatie van de gymzaal worden overgedragen aan dorpshuis de Bouwakker. Die overdracht wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Op uitdrukkelijk verzoek van de scholen blijft de gymzaal aan de Kerkweg in Wezep nog enkele jaren open voor de gymlessen totdat de clustering van het onderwijs in Wezep is afgerond. De scholen zijn bereid om dan een deel van beheer en exploitatie over te nemen. De gymzaal aan de Sneeuwbesstraat in Wezep gaat in dit scenario dicht. Alle gebruikers, behalve de scholen die gebruik maken van de gymzaal aan de Kerkweg, verhuizen dan naar de beide sporthallen.

In een bijeenkomst op 17 april heeft de projectgroep het onderzoeksresultaat aan alle betrokken partijen toegelicht. Sportclubs en scholen kunnen zich unaniem vinden in het voorstel en zijn blij dat een definitieve oplossing een stap dichterbij is gekomen. Wim Jansen, lid projectgroep namens de sportclubs: "Met de gekozen oplossing kunnen de besturen van de binnensportverenigingen hun leden de benodigde ruimte bieden voor de uitoefening van de diverse binnensporten. Voor het bestuur van de vLS Korpsen is dit ook een prima oplossing. Ook zij hebben behoefte aan een goede oefenruimte in Wezep."

Vervolgproces

De projectgroep legt de onderzoeksresultaten en het gewenste scenario ter besluitvorming voor aan de gemeente. Op verzoek van de projectgroep en hun achterban gaat de gemeente de komende weken in gesprek met de eigenaar van de Erica Terpstrahal in Wezep over de mogelijke aankoop van deze bestaande sporthal. Indien geen overeenstemming wordt bereikt met de eigenaar, voorziet het gekozen scenario in nieuwbouw van een sporthal op sportpark Mulderssingel van voetbalvereniging WHC.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment