Poster piano festival 2019

KAMPEN - Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor het 5e Piano Festival Quintus 2019 zijn achter de schermen al in volle gang. Het festival vindt plaats op 1 en 2 februari 2019. Dit jaar is het thema "Let it Bee''. De natuur, met als hoofdpersoon de bij, staat centraal. Het concours op zaterdag 2 februari is een belangrijk onderdeel van het Festival.

De indeling is op basis van de leeftijd van deelnemer. Het onderdeel quatre-mains als een aparte categorie bleek een succes bij de vorige edities van het Piano Festival. Dit onderdeel zal centraal staan op de vrijdagavond 1 februari 2019.Het Festival bevat behalve het concours andere activiteiten zoals bijvoorbeeld workshops als Improvisatie, een Play-inn (hiervoor moet je thuis een stuk instuderen), een Open podium en het samen maken van een muziekverhaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

180920 profielschets hamer

ARNHEM - Gelderland wil per 1 februari 2019 een nieuwe commissaris die zich inzet voor een gezonde, veilige, schone, en welvarende provincie. Dit staat in de profielschets van de nieuwe commissaris van de Koning die de Gelderse fractievoorzitters op 12 september 2018 hebben vastgesteld. Inbreng vanuit de Gelderse maatschappij In de periode 17 juli tot en met 20 augustus 2018 nodigden Provinciale Staten Gelderlanders uit om aan te geven wat zij belangrijk vonden aan de nieuwe commissaris van de Koning. Bij het opstellen van de inhoud van de profielschets hebben de fractievoorzitters rekening gehouden met de uitkomsten van deze enquête. Ruim 500 mensen gaven gehoor aan de oproep van de Staten. Zo gaven de meesten aan dat de nieuwe commissaris van de Koning een boegbeeld van de provincie moet zijn. Ook gaf het merendeel aan het belangrijk te vinden dat de nieuwe commissaris van de Koning een achtergrond in het openbaar bestuur heeft. Deze beide aspecten komen terug in de profielbeschrijving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

isala 2

ZWOLLE - De gemeente Zwolle gaat in de nachten van woensdag 26 t/m zaterdag 29 september wegwerkzaamheden uitvoeren ter hoogte van de Ceintuurbaan. In vervolg op de werkzaamheden aan de Dr. Van Heesweg, zijn er in de nachten van 26 t/m 29 september van 19.00 – 06.00 uur resterende werkzaamheden ter hoogte van de Ceintuurbaan tussen de Dr. Spanjaardweg en Dr. Van Heesweg inclusief de kruising bij Isala. Op het kruispunt bij Isala staat een verkeersregelaar om mensen te verwijzen en er staan digitale verkeersinformatieborden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

paddenstoel gewone heksenboleet foto Ruud Knol

EPEHet is herfst, dus het is weer paddenstoelentijd. Daarom organiseert de boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen op zaterdag 29 september een paddenstoelenexcursie in bosgebied Majuba. Dit bosgebied ligt westelijk van Epe aan de weg naar Nunspeet. Het is onderdeel van de uitgestrekte bos en heidevelden van de Noordoost-Veluwe. Het gebied is al sinds het midden van de 20e eeuw als cultuurlandschap in ontwikkeling geweest voornamelijk voor de bosbouw. In het gebied wordt nu gewerkt aan meer variatie en afwisseling met loofhout. Door de verrassend vochtige bodem in een deel van dit gebied is het een paradijs voor paddenstoelen. Hier en daar kan het drassig zijn, daarom wordt stevig schoeisel aanbevolen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto brandweer voor media

VAASSEN - Vaassen is een bijzonder evenement rijker. De vrijwillige brandweer Vaassen staat op 6 oktober immers garant voor het landelijke 112 event, dat wordt gehouden in combinatie met de 112-beurs. Politie, brandweer, ambulancediensten en andere nationale organisaties zorgen dan aan de Laan van Fasna voor spectaculaire demonstraties, het publiek kan genieten van klassieke en bijzondere hulpverleningsvoertuigen en er is een optocht door het dorp van al die wagens. De internationale 112-beurs met deelnemers uit heel Europa – die is verhuisd naar de kazerne van de brandweer Vaassen – is de aanleiding voor iets wat uitgroeide tot een groots evenement. Niet alleen de landelijke brandweerdiensten grepen deze kans aan om zich aan het publiek te presenteren, maar ook de landelijke politie, de ambulancediensten, ProRail, Rijkswaterstaat, de Reddingsbrigade, defensie, bergers en leveranciers van specialistisch gereedschap zoals Holmatro en 3M zien het als een uitgelezen kans om iedereen te laten zien wat er allemaal afkomt op onze hulpdiensten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Luthersekerk jan11 1b

KAMPEN - Zondag 23 september organiseert cultuurZIEN het eerste ''Blokje Kampen''. Om 14.00 uur wordt gestart in Het Hof van Breda aan de Marktsteeg. De deelnamekosten bedragen € 7, 50 p.p. (leden van het Nutsdepartement Kampen krijgen 10% korting).

Kampen leren kennen en tot leven brengen, behoort tot voornaamste doelstellingen van de activiteiten van cultuurZIEN. Om beter inzicht in de bouwgeschiedenis van de stad te verkrijgen, is het zinvol om een groter gebied in zijn geheel te bekijken. Daarvoor start cultuurZIEN dit najaar met ''Blokje Kampen''. Een bouwblok in de Kamper binnenstad wordt in zijn geheel bekeken en van een cultuurhistorische context voorzien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Isala entree

ZWOLLE - Zaterdag 29 september is het Wereld Hart Dag. Isala Hartcentrum steunt dit initiatief door voorlichting en tips te geven over risicofactoren en wat u kunt doen om hart- en vaatziekten te voorkomen. In de Centrale hal van Isala Zwolle zijn op donderdag 27 september stands aanwezig.  Belangstellenden zijn van harte welkom.

Wereldwijd wordt op Wereld Hart Dag aandacht besteed aan hoe we het belangrijkste orgaan van ons lichaam gezond kunnen houden en zo hart- en vaatziekten kunnen voorkomen. Toch zijn in Nederland nog veel ziekenhuisopnames wegens hart- en vaatziekten. Jaarlijks gemiddeld 270 duizend. Om zorg in de toekomst toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk mensen, kan het een oplossing zijn om zorg zoveel mogelijk uit het ziekenhuis te halen en om de patiënt heen te regelen. Dat wordt ook wel virtuele hartzorg genoemd. Isala Hartcentrum biedt deze zorg: zorg dichtbij de patiënt thuis in plaats van in het ziekenhuis. Vanuit Isala Hartcentrum gebeurt dat onder andere middels Chance@home en telerevalidatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Maria Milstein010 credits Marco Borggreve

ZWOLLE - Het Orkest van het Oosten opent het nieuwe concertseizoen in Franse sfeer! Vaste dirigent Ed Spanjaard koos voor Ravel, Chausson en César Franck, want het Franse repertoire is zijn grote liefde. Ook koos hij voor violiste Maria Milstein, de kersverse winnares van de Nederlandse Muziekprijs. Na haar fraaie cd met Frans repertoire is zij de perfecte vertolker van Ravels en Chaussons solowerken voor viool. Deze combinatie van specialisten staan garant voor een heerlijke muzikale avond à la Française.

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bokbierdag 2

ELBURG - Op 22 september zal dit jaar voor de twaalfde keer de bokbierdag plaats vinden. Wederom is het Elburger biergenootschap “Het witte paard” er daarmee in geslaagd het eerste bokbier festival van Nederland te zijn. Zoals gebruikelijk zal het eerste vat bokbier rond 12:15 uur worden binnen gebracht door authentieke botters en aangeslagen worden aan de havenkade in Elburg. Daarna zullen de nieuwe brouwsels worden rondgebracht, onder begeleiding van de “Hellebaardiers”, aan de verschillende bars en restaurants in Elburg. Een muzikale invulling van de dag zal worden gegeven door het stadskapel van Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie

ARNHEM - U kunt van 17 september tot en met 29 oktober 2018 in Gelderland subsidie aangevragen voor verbetering van de verkaveling van de landbouw. Verbetering van de verkaveling (omvang, ligging en vorm van de grondkavels) kan de efficiëntie van de landbouwsector verhogen. Daarnaast draagt kavelruil ook bij aan realisatie van inter(nationale) en provinciale doelen rondom water, klimaat, stikstof, biodiversiteit, natuur en landschap. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ivn

ZWOLLE - Zondag 23 september organiseert IVN Zwolle een fietsexcursie langs o.a. de nieuwe en de oude natuur in de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle. De tocht is geschikt voor jong en oud. We zullen zien hoe de natuur zich inmiddels ontwikkeld heeft in de twee jaar na de ingrijpende werkzaamheden langs de rivier. We zullen ons verbazen over alle aanwinsten, die er intussen gekomen zijn, en soms ook even treuren over hetgeen er verdwenen is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bakenlogo

ELBURG - In Zorgverlening Het Baken locatie De voord te Elburg is t/m 29 oktober een expositie te zien van  schilderijen van Nienke Amelink en Ida Barelds. Een van de belangrijkste thema’s in het werk van beiden is de natuur, maar door de verschillende manieren van werken brengen beide makers die natuur op een andere manier onder het voetlicht. Waar Ida met acrylwerken van bomen en landschappen vooral het grote perspectief in beeld brengt, gebruikt Nienke vaak elementen en motiefjes uit de natuur in haar mixed media schilderijen. In mixed media worden naast acrylverf ook verschillende materialen als behang en textiel gebruikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 MG 0258

ELBURG - Zaterdagmiddag 15 september zal organist Jaap Jan Steensma een masterclass geven over de Nederlandse muziekcultuur van de 17e en 18e eeuw. Bij de masterclasses in het museum wordt steeds één onderwerp uit de orgel- of muziekgeschiedenis diepgravend behandeld door een deskundige, omlijst door beelden en/of muziekfragmenten die samen worden beluisterd en door de deskundige van commentaar worden voorzien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wiel

ELBURG - In oktober gaat een bijzondere training van start in Elburg. In samenwerking met  All In Zijn coaching, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Stichting WIEL wordt deze training aangeboden voor ouders die zorgen voor hun kind met een kwetsbaarheid. Het hebben van een kind met een kwetsbaarheid brengt met zich dat ouders altijd bezig zijn met het zoeken naar de juiste vorm van scholing, verzorging, therapieën en contact met hulp instanties. Er wordt een hele grote flexibiliteit, inzet en energie gevraagd van de ouders en het gezin, maar ook van het kind zelf die moet zien te overleven in deze snelle maatschappij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

JohannadeCordes 1bb

KAMPEN - Zaterdagmiddag 15 september, 14.00 uur, organiseert cultuurZIEN een historisch café in huis '' 't Brieschend Peerd'', Buitennieuwstraat 17. De kosten bedragen € 7, 50 p.p. (leden Nutsdepartement 10% korting). Graag vooraf aanmelden voor deelname via kunst@cultuurZIEN.nl of bel met (038)331 10 24. Tijdens een historisch café wordt verslag gedaan van lopend onderzoek naar de geschiedenis van Kampen. Inbreng van deelnemers wordt daarbij zeer op prijs gesteld. Voor 15 september is gekozen voor het onderwerp ''Kampen in Europa''. Wat heeft de stad tijdens haar belangrijkste handelsperiode bijgedragen aan Europa? Centraal staan drie bekende Kamper namen: klokgieter Geert van Wou, het handelshuis van de familie Kuinretorff en winterschilder Hendrick Avercamp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerard de Wit

ELBURG - Op vrijdagavond 14 september vindt voor de tweede maal een zogenaamd wandelconcert in het Orgelmuseum plaats. Gerard de Wit, een leerling van Ton Koopman, zal tijdens dit concert verschillende orgels en het klavecimbel in het museum bespelen.Kaarten zijn slechts beperkt beschikbaar. Gerard de Wit (1985) zal tijdens het concert in het Orgelmuseum spelen op drie orgels en het klavecimbel uit de vaste collectie van het museum. Het is een zogenaamd ‘wandelconcert’: de door het museum verstrekte klapstoeltjes worden door de concertbezoekers meegenomen van zaal naar zaal. Afgelopen januari werd een soortgelijk concert gegeven door Ton Koopman; dit concert was binnen een week uitverkocht. Maar ook nu zijn de plaatsen weer beperkt, dus belangstellenden wordt aangeraden snel te reageren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Amos022

ELBURG - De getekenden is een totaalervaring die speciaal is gemaakt voor Museum Sjoel Elburg. Het werk is ontstaan nadat Amos van Gelder (1960) zich had verdiept in de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Elburg en de rol die deze speelde in de geschiedenis van de stad. De verhalen uit het verleden zijn verwerkt in een kunstwerk dat nieuw leven schenkt aan een plek waar joden nog slechts een herinnering uit een ver verleden zijn. Het werk is van 6 oktober 2018 tot en met 5 januari 2019 in het museum te ‘beleven’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie

ARNHEM - De minister moet garanderen dat de overlast die Gelderlanders van Lelystad Airport ondervinden maximaal 3 jaar zal duren. Als het langer duurt voor de overlast verdwijnt, dan zal de opening van het vliegveld ook later moeten. Dat staat in de brief die het college van gedeputeerde staten stuurt naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Petrea ochtendwandeling foto R. Oost

WAPENVELD - De zomer is bijna voorbij. Jammer! Maar hoe heerlijk ruikt het nu in het bos! Tijd voor een stevige ochtendwandeling. De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen neemt liefhebbers op woensdag 19 september mee naar landgoed Petrea. Dit landgoed ligt hoog en droog op de Oost-Veluwe stuwwal. Deze heuvelrug, die van Zwolle naar Arnhem loopt, is 180.000 jaar geleden ontstaan door landijs dat vanuit Scandinavië hiernaartoe stroomde. Voor bomen en planten is het groeiseizoen bijna voorbij. De kans is daarom groot sporen van herten en zwijnen te zien. Sinds een paar jaar kunnen deze dieren Petrea bereiken via het wildviaduct over de A50, dat de Veluwe verbindt met het IJsseldal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ORGELKN

ELBURG - Na de zeer goed bezochte marktconcerten in het Orgelmuseum deze zomer, luidt het orgelconcert van zaterdag 8 september het nieuwe seizoen in. Tot de zomer van 2019 zal elke tweede zaterdag van de maand een concert in het museum gegeven worden.

Organist Wout van Andel zal op 8 september, tijdens Open Monumentendag, het spits afbijten. Van Andel is verbonden aan de Grote Kerk van Apeldoorn, is docent Orgel en componist. Hij studeerde af aan het Utrechts conservatorium en had les van onder meer Ewald Kooiman.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)