REGIO - De provincie Gelderland stimuleert Gelderse ondernemers en ondernemerschap. Creatieve ondernemers nemen daar een aparte plaats in, omdat zij juist de innovatieve ideeën hebben, maar het kapitaal ontberen om deze verder te ontwikkelen naar een marktaanbod. De provincie vindt het belangrijk de ondernemers in juist deze sector te ondersteunen en doet dit onder andere met de nieuwe subsidieregeling 'Collectief onderzoek/creatieve sector'. De regeling loopt tot en met 30 september 2014.

 Veel nieuwe ideeën ontstaan vanuit maatschappelijke vraagstukken en dragen ertoe bij deze op te lossen. Een creatief ondernemer is vaak niet in staat de lead te nemen, omdat veelal het benodigde kapitaal ontbreekt om een idee uit te werken tot een bruikbaar prototype of blauwdruk waarmee een andere ondernemer benaderd kan worden hiervoor een marktvraag te creëren. De subsidieregeling is in het leven geroepen om deze lacune weg te nemen. Per aanvraag wordt maximaal 50.000 euro subsidie verstrekt. Voor de regeling is 400.000 euro beschikbaar gesteld.

Toegevoegde waarde creatieve sector
Innovatieve producten en diensten creëren toegevoegde waarde voor de maakindustrie. Ook in cross-overs met andere sectoren zoals voeding, gezondheid en energie is decreatieve sector van belang. De provincie Gelderland vindt het belangrijk om het economisch potentieel van de creatieve sector optimaal te benutten en ontwikkelingen te ondersteunen die de sector structureel versterken. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor ondernemers uit de creatieve sector die samenwerken met andere partijen, commercieel en maatschappelijk, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Samenwerking met een ondernemer uit een andere sector of branche is vereist.

Aanvraag indienen
Vanaf 1 juli 2014 kunnen creatieve ondernemers met een idee een aanvraag voor subsidie indienen. De eerste ronde voor aanvragen loopt tot en met 30 september 2014. Mogelijk volgt nog een tweede ronde. Meer informatie en ondersteuning bij het invullen van de aanvraag is te krijgen via de helpdesk, contactpersoongerard.monninkhof@oostnv.nl.

Bijeenkomst
Op 11 juli 2014 organiseert de provincie een eerste informatiebijeenkomst over deze regeling. Aanmelden is mogelijk door te mailen naar creatieve-economie@gelderland.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment