laad

REGIO - Voor gebruikers van een elektrische auto komt een netwerk van minstens 1500 openbare oplaadpunten in Gelderse regio's. De provincie Gelderland heeft een concessie verleend aan technisch dienstverlener Cofely Nederland om een netwerk van openbare oplaadpunten te realiseren en exploiteren in 62 gemeenten in Gelderse regio's, waaronder de Noord-Veluwe.

Het gaat om het opladen van elektrische auto's van particulieren of bedrijven die geen mogelijkheid hebben een oplaadpaal op eigen terrein te plaatsen. De eerste oplaadpalen worden in de zomer geplaatst. Gelderland is de eerste provincie die met deze, qua omvang 's werelds grootste, concessie een netwerk van openbare laadpunten realiseert. De grootschalige provinciale concessie levert een tijdwinst op van anderhalf jaar ten opzichte van het organiseren door gemeenten afzonderlijk.

Samen met de markt
De provincie Gelderland heeft voor deze aanpak gekozen om elektrisch rijden te stimuleren. Dat lukt beter als er voldoende laadpunten beschikbaar zijn; zonder laadpunten geen elektrisch vervoer. Cofely Nederland investeert fors mee en zorgt ervoor dat de oplaadlocaties tien jaar lang voor elektrische auto's in bedrijf zijn. Ook garandeert Cofely een vast tarief voor het opladen. Deze vorm van publiek-private samenwerking met een lange exploitatietermijn is innovatief. De markt zorgt samen met de overheid voor de voorfinanciering, waarmee de onrendabele top niet langer een belemmering vormt.

De kosten voor het exploiteren van openbare laadpalen zijn de afgelopen tijd flink gedaald. Toch is er nog geen sprake van een dekkende businesscase. Daarom geven verschillende overheden in Gelderland een financiële ondersteuning om de laadprijs te verlagen en aantrekkelijk te houden voor consumenten. Hiermee wordt het tekort aan openbare oplaadplekken in deze regio opgelost.

Schoon en duurzaam
Het initiatief voor dit project ligt bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Regio FoodValley en de regio Noord-Veluwe. Samen met de provincie maken zij voor alle Gelderse en aangrenzende regio's het opladen van elektrische auto's op straat mogelijk. Het elektrisch rijden is bezig met een succesvolle opmars. Begin 2014 is het aantal hybride en volledig elektrische auto's in Nederland toegenomen tot meer dan 30.000. In Gelderland rijden meer dan 7.000 e-auto's rond, meer dan het landelijk gemiddelde.

Door de nog relatief korte actieradius passen elektrische voertuigen met name in een stedelijke omgeving, waar relatief veel korte ritten plaatsvinden. Het elektrisch rijden is stil en schoon, waardoor het de luchtkwaliteit in het stedelijk gebied verbetert en daarmee de gezondheid. Omdat de geleverde stroom groen is, draagt elektrisch rijden bij aan vermindering van CO2- uitstoot en dus aan de doelstelling van de provincie en gemeenten voor een gezonde leefomgeving.

Reacties (0)

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment