maaien 3

REGIO - De Randmeren vormen een prachtig vaar- en watersportgebied. De waterplanten die in de zomer hun kop opsteken kunnen het de watersporters echter flink lastig maken. Maaien is voorlopig de enige oplossing. In een driejarige pilot die deze zomer van start gaat, leveren lokale overheden en watersportsector gezamenlijk een bijdrage aan het bevaarbaar houden van de Randmeren. De wens om een groter oppervlak te maaien bracht overheid en sector bij elkaar.

Pilot unieke vorm van publiek-private samenwerking

Tom Nederveen, voorzitter van de Gastvrije Randmeren: 'De meerwaarde van de samenwerking binnen Gastvrije Randmeren is een goed onderhouden gebied. Deze vorm van publiek- private samenwerking, waarbij ook gebruikers een aandeel hebben, is innovatief en wordt in andere regio's met grote belangstelling gevolgd'.

Gastvrije Randmeren, een coöperatieve samenwerking van zestien randmeer-gemeenten, neemt het recreatief beheer van de Randmeren voor haar rekening. Uit eigen budget kon de afgelopen jaren een derde van het vergunde aantal hectares waterplanten in Eem- en Gooimeer, Wolderwijd en Veluwemeer gemaaid worden. Voor een gebied dat zoveel mogelijkheden biedt voor watersporters bij lange na niet voldoende. Dat vond ook de sector zelf.

Handen ineen voor optimaal vaarplezier

Gastvrije Randmeren, HISWA , Watersportverbond en de havens in het gebied maakten samen een plan van aanpak en starten dit maaiseizoen met een driejarige pilot. Gastvrije Randmeren en de watersportsector leveren hun bijdrage met respectievelijk inzet van middelen en inzet van vrijwilligers en personeel van jachthavens en watersportverenigingen. Op deze manier kan de overlast op een grotere schaal aangepakt worden dan voorheen mogelijk was. De samenwerking tussen gemeenten en recreatievaart – zowel commerciële havens als verenigingshavens participeren – is uniek in Nederland.

De pilot waarbij de zelfredzaamheid van de regio en participatie van gebruikers voorop staat, kan rekenen op steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de vorm van een eenmalige stimuleringsbijdrage. Doel van de pilot is om vanaf 2017 gezamenlijk de maximale oppervlakte waterplanten in de Randmeren te kunnen maaien.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment