Techniek2

NUNSPEET – De Inclusief Groep, sociaal ondernemer op de Veluwe, start met de TU Delft een project om te onderzoeken of nieuwe techniek een bijdrage kan leveren aan de arbeidsparticipatie en het werkplezier van de medewerkers met een sociale, psychische of lichamelijke beperking.

Nieuwe techniek in de vorm van telepresence bestaat al langer in het maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld als hulpmiddel voor dementerende ouderen of voor zieke kinderen in ziekenhuizen. Denk aan het reclamesportje van KPN waarbij een ernstig ziek jongetje vanuit de quarantaine in het ziekenhuis de lessen op school dankzij telepresence kan volgen en contact kan blijven houden met zijn klasgenootjes.

Onlangs kwam een delegatie van de TU Delft naar de Inclusief Groep: Prof. Dr. Wim Poelman van de faculteit Industrial Design Engineering en Rob Scharff, net afgestudeerd in soft robotica, samen met bedrijfskundige Marieke Smidt.

Techniek1

Rob Scharff: "We hebben een middag rondgekeken en interviews afgenomen met medewerkers om te zien hoe we de arbeidsparticipatie en het werkplezier door middel van nieuwe techniek kunnen vergroten. Daarbij ga ik mij richten op de toepassing in het werkproces en op de interactie tussen medewerkers en begeleiders, bijvoorbeeld als ondersteuning wanneer mensen op locatie aan het werk zijn".

Frits Bosch, unitmanager bij Inclusief Gresbo. "Soms is er net dat ene schakeltje nodig om mensen met een handicap goed te laten functioneren; een technische aanpassing op de werkplek, een begeleider die ze de juiste instructies kan geven of hen vertelt wanneer ze hun medicijn weer moeten nemen. Mensen met autisme hebben vaak behoefte aan een vaste structuur. Steeds vaker gaan onze mensen op detacheringsbasis aan het werk bij werkgevers in de regio. We willen hen graag blijven begeleiden, waar ze ook zijn. Dat blijven we doen met jobcoaches en we willen kijken hoe technologie ons daar verder bij kan helpen".

Prof Dr. Wim Poelman: "Dit project heet Techniek werkt! omdat wij vinden dat innovatie een meerwaarde kan bieden voor mens en werk. Juist ook met het oog op meer arbeidsparticipatie. Ik noem zelf weleens het simpele voorbeeld van het feit dat heel veel mensen zonder de uitvinding van bril of contactlenzen eigenlijk ook een arbeidshandicap zouden hebben. We gaan proberen om het werk voor mensen met een beperking aantrekkelijker en bereikbaarder te maken. Binnenkort zullen wij onze voorstellen gaan presenteren en we hopen voor een grote groep mensen hiermee een stap vooruit te kunnen gaan zetten".

De Inclusief Groep biedt werk aan ruim 900 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel werkt in de eigen sociale ondernemingen van Inclusief Gresbo, zoals de groenvoorziening, post, schoonmaak, verpakken, montage en flexpool. Daarnaast zijn er 260 mensen aan de slag bij reguliere bedrijven op de Veluwe. Voor meer informatie: Inclusief Groep, tel. 0341 - 274 111. Zie ook www.inclusiefgroep.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment