REGIO - Gemeenten moeten meer samenwerken en hun bestuurskracht versterken. Dat is de mening van de adviescommissie Sterk bestuur in Gelderland.Sterk bestuur heeft 12 mei 2015 haar eindrapport ‘Verbinden, vernieuwen, versterken’ aangeboden aan de provincie en VNG-afdeling Gelderland (zie Documenten). De adviescommissie adviseert om de kracht van centrumsteden te benutten om regionale vraagstukken en visies op het terrein van onder meer economie, mobiliteit en wonen te realiseren. Voor de uitvoering hiervan is een krachtig uitvoerings- en investeringsprogramma nodig.

De adviescommissie stelt voor deze regionale vraagstukken te verbinden met de leefbaarheid van dorpskernen, buurten en wijken. De centrumsteden moeten zich meer als regionale ambassadeur opstellen en samenwerken met de regiogemeenten. Ook de maatschappelijke partners moeten hierbij worden betrokken en hun bijdrage kunnen leveren.

Ook adviseert de commissie de provincie beleid te ontwikkelen voor het versterken van de bestuurskracht voor gemeenten. Het doel van het project ‘Sterk Bestuur in Gelderland’ is om de toekomstbestendigheid van gemeenten in Gelderland te verzekeren. Daartoe heeft de adviescommissie de bestuurlijke organisatie in beeld gebracht. Na de rapportages over de zeven Gelderse regio’s heeft de commissie nu het eindadvies voor de hele provincie uitgebracht.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment