DNZ verkleind

REGIO - Gemeenten, werk samen en maak één kaderregeling. Ga het niet zelf doen, maar leg het neer bij ondernemers. Zij zijn onderdeel van de oplossing. Onlangs was in Nunspeet het eerste regionale ondernemersnetwerk dat zich richt op een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ook mensen met beperkingen kunnen deelnemen, van start gegaan. Een primeur voor de Veluwe, die hiermee de eerste regio is met een eigen netwerk van De Normaalste Zaak.

De Inclusief Groep, ondernemer met meer waarde, bood gastvrij onthaal aan de initiatiefnemers. Voorzitter MKB-Nederland Michaël van Straalen, VNO-NCW Midden-voorzitter Jacco Vonhof en Bert van Boggelen van De Normaalste Zaak, gaven met een druk op de knop het startsein voor dit nieuwe netwerk. Daar ging een levendige discussie met de aanwezigen aan vooraf, onder aanvoering van presentator Jan Douwe Kroeske.

MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen: "Juist een regionaal en faciliterend netwerk als dit draagt ertoe bij dat we de landelijke afspraak van het sociaal akkoord kunnen gaan halen. Om die 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, is het van belang dat bedrijven praktische ondersteuning krijgen en belemmeringen worden weggenomen. Netwerken zoals De Normaalste Zaak die aan het opzetten is, passen goed bij de pragmatische, regionale aanpak die MKB-Nederland voorstaat".

Bert van Boggelen van De Normaalste Zaak: "Als landelijke organisatie zien wij juist op regionaal niveau volop mogelijkheden om de komende jaren 100.000 arbeidsbanen te creëren voor mensen met een beperking. Daarbij is het belangrijk om verbindingen te leggen en met ondernemers als ambassadeurs, de boodschap verder uit te dragen. Naast grote bedrijven, zijn zeker ook het midden- en kleinbedrijf genegen om deze mensen een kans bieden mits we ze goed faciliteren en een zetje in de goede richting geven. De Veluwe is daar een prachtig voorbeeld van. Daarom starten we juist hier bij de Inclusief Groep in Nunspeet met het opzetten van een regionaal netwerk van De Normaalste Zaak, een concept dat we de komende tijd willen gaan uitbreiden naar andere regio's".

Er waren zo'n 60 mensen afgekomen op de uitnodiging, waaronder de eerste ondernemers die deel gaan uitmaken van het nieuwe netwerk. Zij discussieerden volop mee onder aanvoering van Jan Douwe Kroeske. Eén van hen was Ton van der Giessen, directeur van Van Werven: "We dragen graag ons steentje bij, maar hebben ook behoefte aan een betere facilitering. Zo hebben we te maken met meerdere gemeenten met aparte databanken van kandidaten. Een betere aansluiting op één databank met profielen zouden wij toejuichen".

Jacco Vonhof is voorzitter VNO-NCW Midden en is o.a. ondernemer en directeur-eigenaar van NOVON Schoonmaak, een schoonmaakbedrijf met 1.300 medewerkers. Ongeveer vijf procent van zijn medewerkers heeft zijn oorsprong in een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vonhof: "De overheid moet bedrijven in hun kracht zetten om mee te doen. Gemeenten, werk samen en maak één kaderregeling om dit te realiseren. Ga het niet zelf doen, maar leg het neer bij ondernemers. Zij zijn onderdeel van de oplossing".

Tien regionale ondernemers hebben zich direct aangemeld als ambassadeur van het regionale netwerk van De Normaalste Zaak. Er zullen interessante bijeenkomsten worden georganiseerd waarin ervaringen en kennis worden gedeeld, ook op het gebied van wet- en regelgeving en subsidies. De ondernemers/ambassadeurs zullen zich via hun eigen netwerken actief gaan inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Toetreden tot het netwerk is nog mogelijk, is kosteloos en kan via de website van De Normaalste Zaak.

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie: zie www.denormaalstezaak.nl Hierop is ook een filmpje te zien van het regionale netwerk van De Normaalste Zaak met daarin enkele Veluwse ondernemers aan het woord (o.a. Shimano Europe, Confed BV en Batouwe Plant BV) over een inclusieve arbeidsmarkt.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment