FMER0334-

REGIO/OLDEBROEK - Het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe is op 28 mei jl. voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen geweest. De
gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten leveren elk twee collegeleden (Harderwijk drie) in het algemeen bestuur. Ook de gemeenten Nijkerk en Zeewolde leveren twee collegeleden in het algemeen bestuur, vanwege hun deelname aan de taak sociale werkvoorziening en leerlingzaken. De gemeenten werken vrijwillig samen aan de ontwikkeling van een regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Samenstelling algemeen bestuur periode 2014-2018

Elburg de heren S.W. Krooneman en F.A. de Lange

Ermelo mevrouw E. Heutink-Wenderich en de heer J. van Eijsden

Harderwijk de heren H.J. van Schaik en P. Teeninga en mevrouw C. van der Wal-Zeggelink

Nunspeet de heren G. van den Berg en L. van der Maas

Oldebroek de heer A. Hoogendoorn en mevrouw E.G. Vos-van de Weg

Putten de heren H.A. Lambooij en R. Koekkoek

Nijkerk de heer G.D. Horst en mevrouw M.L.C. Klein-Schuurs

Zeewolde nog geen leden aangewezen

Het algemeen bestuur heeft op 28 mei jl. uit zijn midden de leden van hetdagelijks bestuur benoemd en de voorzitter aangewezen.

Samenstelling dagelijks bestuur periode 2014-2018

Elburg de heer S.W. Krooneman

Ermelo mevrouw E. Heutink-Wenderich

Harderwijk de heren H.J. van Schaik (voorzitter) en P. Teeninga

Nunspeet de heer G. van den Berg

Oldebroek de heer A. Hoogendoorn

Putten de heer H.A. Lambooij

Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur

De portefeuilleverdeling binnen het dagelijks bestuur is eveneens vastgesteld:

Van den Berg publieke werken

- verkeer en vervoer/mobiliteit/infra

- openbare werken

- afval/water/riolering

Heutink-Wenderich toerisme, recreatie en sport

- toerisme

- recreatie

- sport

- programmadeel economische kwaliteit Vitale Vakantieparken

Hoogendoorn economie, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie

- sociaal-economisch

- transitie werk en inkomen

- arbeidsparticipatie/Inclusief Groep

- groene economie/IGEV

Krooneman welzijn, zorg en onderwijs

- sociaal maatschappelijk

- welzijn

- transitie jeugdzorg

- transitie Wmo

- onderwijs en leerlingzaken

- project leefbaarheid in kernen en wijken

Lambooij bedrijfsvoering

- coördinatie programma Vitale Vakantieparken

- bedrijfsvoering/financiën, P&O en servicetaken

- vicevoorzitter

Van Schaik visie en ontwikkeling

- voorzitter

- omgevingsagenda

- stads- en regiocontract

- externe betrekkingen

Teeninga volkshuisvesting en RO

- volkshuisvesting

- ruimtelijke ordening

- programmadeel ruimtelijke kwaliteit Vitale Vakantieparken

- klimaat/milieu/energie

- cultuur en erfgoed

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment