ill 1

ELBURG - Op zaterdag 2 mei a.s. vindt de derde editie van Open Joodse Huizen plaats in Elburg, georganiseerd door Museum Sjoel Elburg in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier Amsterdam. Open Joodse Huizen is een project met persoonlijke herdenkingen in huizen en andere gebouwen van waaruit joodse bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Directe getuigen, hun nazaten en kenners vertellen over het (vooroorlogse) joodse leven. Er wordt gesproken over vervolging, onderduik, verzet, deportatie en terugkeer, maar ook over de plaats die de bewoners vroeger in de Elburger samenleving innamen.

Open Joodse Huizen in dertien Nederlandse steden

Veel huidige (buurt-)bewoners zijn geïnteresseerd in het vooroorlogse joodse leven van hun huis, straat of buurt. Er bestaat een behoefte aan deze persoonlijke manier van herdenken. Open Joodse Huizen vindt in 2015 plaats in dertien steden: Amsterdam, Bergen op Zoom, Borne, Den Haag, Deventer, Elburg, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Sneek, Tilburg, Utrecht en Vught.

Elburg

In Elburg opent het eerste huis op 2 mei om 11.00 uur zijn deuren, aan de Beekstraat 38. Hier wordt eerst kort de verdwenen joodse gemeenschap herdacht, waarna het verhaal van Hartog en Susanna de Lange met hun zoon Joop wordt verteld. Er wordt een gedicht voorgedragen en de huidige bewoners, de fam. Hutten, leveren een muzikale bijdrage.

De verteller, Willem van Dijk, heeft over de veelbelovende joodse jongen Joop de Lange een aangrijpend verhaal geschreven. Hij presenteert het boek, getiteld Joop, een Elburger vertelling deze dag in het voormalige woonhuis van de familie De Lange, Bagijnendijkje 7.

Op een vijftal adressen wordt een herdenking gehouden. Bezoekers zijn welkom om te komen luisteren en eventueel hun eigen ervaringen te vertellen. Alle bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Vanwege de beperkte ruimte is het aan te bevelen bijtijds aanwezig te zijn.

Naast Beekstraat 38 (programma vanaf 11.00 uur) gaat het om de huizen aan Beekstraat 46 (vanaf 12.00 uur), Beekstraat 25 (vanaf 12.30 uur) , Bloemstraat 9 (vanaf 14.00 uur) en Bagijnendijkje 7 (vanaf 15.00 uur).

In de meeste huizen wordt twee of driemaal een bijeenkomst gehouden. In pand Beekstraat 46 zullen de huidige bewoners, de fam. Pommerel Brouwer, hun verhalen over de voormalige buurtbewoners met Joodse muziek omlijsten.

In Museum Sjoel Elburg kan men deze dag doorlopend de film over het verdwenen Joodse leven in Elburg bekijken. De toegang tot de filmzaal is gratis.

Een volledig programma met plaatsen, tijden, de namen van de families en vertellers kan worden geraadpleegd op de website van Museum Sjoel Elburg: www.sjoelelburg.nl of op de landelijke website www.openjoodsehuizen.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment