plant

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Natuurbeheerplan vastgesteld

REGIO - Op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 zijn 150 zienswijzen binnen gekomen. De helft van deze reacties gaan over de ambitiekaart, de andere helft over het aanpassen van de begrenzing van de leefgebieden. Dat heeft geleid tot aanpassingen van de kaarten. Het Natuurbeheerplan 2016 geeft de gebieden aan die voor subsidiëring van (agrarisch) natuurbeheer in aanmerking komen. Hierbij gaat het om het beheer van de leefgebieden voor soorten. Verder brengt het Natuurbeheerplan 2016 focus aan op die gebieden waar het meest natuurresultaat gehaald kan worden in relatie met het Gelders Natuur Netwerk, landschapsbeleid en waterbeleid.

Het Natuurbeheerplan 2016 geeft ook de gebieden aan waarvoor een subsidie voor functieverandering, inrichting of beheer van natuur en landschap kan worden aangevraagd. Bij functieverandering wordt cultuurgrond omgevormd naar natuur. Voor die nieuwe natuur kan vervolgens een ook subsidie voor beheer worden aangevraagd.

Provincies willen meer samenwerking en focus van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer met een hoger natuurresultaat en lagere uitvoeringskosten. Daarvoor is een nieuwe subsidieverordening nodig. Gedputeerde Staten zullen deze Subsidie Verordening Natuur en Landschap (SVNL) eind april vaststellen. Provinciale Staten moeten vervolgens hiermee instemmen.

Vervolgens bepalen GS in oktober het beschikbare budget voor functieverandering, inrichting en natuurbeheer. In de periode tussen 15 november en 31 december 2015 is het mogelijk daarvoor subsidie aan te vragen.

Subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer

GS zullen rond juni 2015 bekend maken hoeveel geld er beschikbaar is voor het agrarisch natuur en landschapsbeheer. Daarna is de subsidie voor agrarisch natuur en landschapsbeheer aan te vragen.

Deze subsidie is in het nieuwe stelsel alleen aan te vragen door gecertificeerde agrarische collectieven. Zo komt er meer focus en samenwerking in het beheer. In Gelderland zijn drie agrarische collectieven: Veluwe, Achterhoek en Rivierenland.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment