REGIO - Het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie blijft aanhouden. Na een lichte groei van 0,75 procent in 2014 is de verwachting dat de groei doorzet tot 1,5 procent in 2015. Voor 2015 wordt landelijk een daling van de werkloosheid van 8,3 procent naar 7,7 procent voorzien. Voor Gelderland is de verwachting dat de werkloosheid uitkomt op 7,5 procent. In 2014 was dit 7,9 procent.

In 2014 is de uitvoering van de Robuuste Investeringsimpuls van start gegaan. Hiermee zet de provincie Gelderland 250 miljoen euro extra in voor het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid in Gelderland. Er wordt geinvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur bijvoorbeeld via het MKB Kredietfonds, het Impulsplan Wonen en het naar voren halen van infrastructuurprojecten. Dit levert in twee jaar tijd (2014 en 2015) ruim 5000 extra banen en 2000 leer/werktrajecten op.

Actieplan Werkgelegenheid

Voor de volgende coalitieperiode werkt Gelderland aan een Actieplan Werkgelegenheid. Hierbij gaat het niet alleen om het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een beperking, maar ook om aandacht voor de leeftijdsgroep 55-plussers en werkgelegenheidskansen binnen de metaal- en foodsector. Op dit moment is de provincie met regionale partners in overleg om projecten te starten, die deze mogelijkheden in kaart brengen. Deze pilots kijken ook naar de rol van de provincie binnen het arbeidsmarktbeleid.

Werkgelegenheidscijfers 2014

In 2014 is het aantal banen in Gelderland met 1,2 procent gedaald. De afname ligt daarmee op hetzelfde niveau als in 2013 (1,3 procent). Dit blijkt uit de werkgelegenheidsenquête die de provincie jaarlijks in samenwerking met gemeenten uitvoert onder bedrijven. Tegen een verlies aan banen in de gezondheidszorg, de bouw en de zakelijke dienstverlening staat een lichte groei van banen in de industrie en het onderwijs. Het aantal bedrijven is in 2014 gegroeid met 5.000 nieuwe ondernemingen. Deze groei is vrijwel geheel toe te schrijven aan eenmansbedrijven, veelal ZZP-ers.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment