OLDEBROEK - Dertig gemeenten en Waterschap Vallei en Veluwe hebben voortvarend de uitdaging in 2010 opgepakt om te gaan samenwerken aan slimme en nieuwe ideeën om de afvalwaterketen te optimaliseren en geld te besparen. De visitatiecommissie Waterketen, ingesteld door het ministerie van I&M, heeft de voortgang landelijk in kaart gebracht en op 10 december het eindrapport gepresenteerd. De conclusie voor het waterschap en de gemeenten binnen het werkgebied van Vallei en Veluwe is dat de goede afstemming en samenwerking leidt tot kostenbesparingen, betere kwaliteit van de dienstverlening en een verminderde kwetsbaarheid op het personele vlak.

Succesvolle samenwerking Regio Noord-Veluwe

De afvalwaterketen is de weg die ons afvalwater aflegt van gootsteenput tot gezuiverd water. In de Regio Noord-Veluwe werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Hattem, Heerde en het waterschap intensief samen. Door gezamenlijke plannen te maken en maatregelen samen uit te voeren wordt bijvoorbeeld wateroverlast op een zo goedkoop mogelijke en efficiënte manier bestreden. De visitatiecommissie oordeelde zeer positief over de samenwerking en roemde met name de kostenbesparingsambitie die in de Regio Noord Veluwe hoger ligt dan wat landelijk bezien gemiddeld nodig is.

De voorzitter van het samenwerkingsverband, Wethouder Gert van den Berg uit Nunspeet herkent zich in de door de commissie genoemde succesfactoren: “De samenwerking verloopt goed en er is een sterke wil om de kosten voor burgers en bedrijven niet te laten stijgen, terwijl er grotere inspanningen nodig zijn om bijvoorbeeld wateroverlast als gevolg van klimaatontwikkelingen te voorkomen.”

Heemraad Marjan Brouwer van het waterschap is trots op de behaalde resultaten: “we hebben gezamenlijk de regie genomen in de samenwerking en laten zien dat deze samenwerking leidt tot successen als het gaat om kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.”

Hoe nu verder
In 2017 vindt nog een onafhankelijke toetsing plaats. Voor het voortzetten van de goede samenwerking hebben de koepels (VNG, Vewin en de Unie van Waterschappen) afspraken gemaakt, onder meer op het gebied van regelmatige metingen van de voortgang.

Doel is om de afspraken over regionale samenwerking in de afvalwaterketen (gemaakt in het Bestuursakkoord Water in 2011) na te komen. Gemeenten en waterschappen nemen in dit akkoord in totaal 380 miljoen euro aan besparing voor hun rekening, jaarlijks te realiseren vanaf 2020.

Binnen het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe zijn drie samenwerkingsverbanden actief: Platform Water Vallei en Eem (16 gemeenten), samenwerkingsverband Regio Noord Veluwe (8 gemeenten) en samenwerkingsverband Oost Veluwe (4 gemeenten). Door het opstellen van jaarlijkse werkplannen worden gezamenlijk projecten uitgevoerd die leiden tot kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering en vermindering van personele kwetsbaarheid.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment