provincie

REGIO - Vanaf 1 januari 2022 bestaat het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland als samenwerkingsverband van provincie Gelderland en Overijssel niet meer. Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding worden vanaf dat moment integraal opgenomen in het beleid van beide provincies.

ROV Oost-Nederland ontstond 6 jaar geleden door een samenwerking tussen Gelderland  en provincie Overijssel. Daarbij vormen gedeputeerden Christianne van der Wal en Bert Boerman (Overijssel) de stuurgroep. Samen met partners zoals gemeenten, politie en OM, diverse verkeersveiligheidsorganisaties en kennisinstellingen werkte ROV Oost-Nederland aan gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid.

Bert Boerman: “Het ROV Oost-Nederland heeft mooie resultaten behaald. Maar om verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding voortaan nóg beter te borgen binnen de verschillende mobiliteitsprojecten, gaan de provincies Gelderland en Overijssel vanaf 2022 de samenwerking op een andere manier vormgeven.”

Integrale aanpak

Christianne van der Wal: “Het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 stelt dat inzet en aandacht voor verkeersveilig gedrag steeds belangrijker wordt. Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding moeten standaard onderdeel zijn van alle provinciale projecten die te maken hebben met mobiliteit. Daar past een apart samenwerkingsverband zoals ROV Oost-Nederland niet meer bij. Dat staat op een te grote afstand van de provinciale projecten en programma’s. Daarom wordt de samenwerkingsovereenkomst vanaf 1 januari 2022 ontbonden.”

Gezamenlijke thema’s

Op een aantal landelijke thema’s blijven wij samenwerken met provincie Overijssel. Dit geldt voor afleiding in het verkeerrijden onder invloed en fietsverlichting. En blijven de provincies in contact over gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid. Om kennis uit te wisselen en doelmatig samen te werken bij nieuwe campagnes en projecten.

Kennis delen

De Gelderse en Overijsselse medewerkers van het huidige ROV Oost-Nederland blijven het 1e aanspreekpunt voor het verkeersveiligheidsnetwerk. Zij zijn in dienst van ons en van provincie Overijssel, en werken vanuit hun eigen provincie aan het ophalen en verspreiden van kennis en het mogelijk maken van het netwerk rondom verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Christianne van der Wal en Bert Boerman: “ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband, maar de aandacht voor verkeersveiligheid gaat vanuit de beide provincies onverminderd door. De opgedane kennis en kunde die beide provincies de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd, blijven bewaard en ontwikkelen we verder met onze partners. Onze ambitie is en blijft: iedereen elke dag weer veilig thuis.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment