laadpaal

REGIO  -  Provincie Gelderland  ondersteunt gemeenten bij het plaatsen van voldoende laadpalen voor elektrisch rijden.  Naast een nieuwe aanbesteding om nog sneller laadpalen te kunnen plaatsen, biedt de provincie gemeenten ook de mogelijkheid om plankaarten voor publieke laadinfrastructuur op te laten stellen.

Inzicht

Met plankaarten kunnen gemeenten invulling geven aan hun regierol bij de uitrol van (publieke) laadinfra. Plankaarten geven inzicht waar de behoefte aan laadpalen ontstaat, en wijst daar alvast geschikte locaties voor aan. Het opstellen van plankaarten vraagt  een inspanning van de gemeenten. Als de plankaart is vastgesteld scheelt het gemeenten tijd bij het selecteren van geschikte laadlocaties. Vraagt iemand een laadpaal aan, dan kan de plaatsing sneller gaan. Bovendien wijzen gemeenten locaties op de plankaart aan waar laadpalen vooruitlopend op de vraag al worden geplaatst.

De komende maanden gaat Royal Haskoning (RHDHV) samen met de gemeenten aan de slag met het opstellen van plankaarten.  Deze plankaarten worden afgestemd met netbeheerders, inwoners en de nieuwe concessiehouder voor de realisatie van publieke laadinfrastructuur. RHDHV is het bureau dat door de provincie is geselecteerd op basis van een aanbesteding .  

Aan de slag

Alle gemeenten in Gelderland  krijgen de mogelijkheid om plankaarten te laten opstellen. Voor deelnemers aan de nieuwe concessie is het gebruik van deze kaarten zelfs onderdeel van de manier van werken met de nieuwe marktpartij, die de laadpalen gaat plaatsen. Zoals de koppeling met de aanvraagportal.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment