provincie

REGIO - Slimme energieknooppunten op bedrijventerreinen, meer waterstoftankstations, en kennis en ervaring over waterstof bundelen. Dit zijn enkele onderdelen uit de Uitvoeringsstrategie Waterstof. Hiermee wil de provincie Gelderland de productie en het gebruik van groene waterstof aanjagen, als onderdeel van het toekomstig energiesysteem.

Jan van der Meer: “We willen juist nu als provincie bijdragen aan het aanjagen van de innovatie op het gebied van waterstof. Zo ondersteunen we ook de Gelderse maakindustrie en bedrijven om goed voorbereid te zijn op de komst van grootschalige waterstoftoepassingen.”

Uitvoeringstrategie Waterstof

Waterstof kan op veel manieren worden gebruikt. Voor het verwarmen van woningen in oude stadscentra of als ‘brandstof’ voor vrachtwagens en bussen. We stimuleren de ontwikkeling en het benutten van waterstof. door diverse proefprojecten. Zo doen we mee aan een proef met waterstofbussen in de Achterhoek. Waterstof is ook een alternatief voor aardgas in de industrie. Bijvoorbeeld voor het bakken van bakstenen voor de woningbouw. We willen de lokale productie van waterstof stimuleren, zodat deze in de toekomst verbonden kan worden met de landelijke ringleiding voor waterstof.   

Waterstof

Waterstof komt niet voor in de natuur. Het moet gemaakt worden. We noemen het groene waterstof als het gemaakt wordt met wind- of zonne-energie. Groene waterstof is een schoon alternatief voor fossiele brandstoffen: het gebruik ervan vermindert schadelijke uitstoot van koolstofdioxide  (CO2), stikstofoxiden (NOx), stof en roet. Waterstof kan ook gebruikt worden als een soort batterij: een opslagmogelijkheid . Het is belangrijk dat er opslagmogelijkheden komen zodat duurzame energie constant beschikbaar is. 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment