provincie

REGIO - In samenwerking met gemeente Nijmegen en netbeheerder Liander heeft provincie Gelderland het Gelders Expertteam Warmte opgezet. Een team energiespecialisten zal gemeenten adviseren rondom klimaatvriendelijke energievraagstukken. Het Klimaatakkoord bepaalt dat in 2030 500.000 Gelderse woningen moeten zijn verduurzaamd. Welke wijken het eerst aan bod komen, wordt lokaal beslist via de Transitievisie Warmte. Vervolgens wordt in een wijkuitvoeringsplan uitgewerkt hoe woningen duurzaam worden verwarmd en geïsoleerd. En of daarvoor een warmtenet moet worden aangelegd. Kennispartner Liander weet veel over het efficiënt en doelmatig gebruik van het energienet en draagt op die manier bij aan het verduurzamen tegen zo laag mogelijke kosten.

Het realiseren van de energietransitie is een pittige, omvangrijke klus. De energie-experts willen het lokaal bestuur daarin ondersteunen. Het team zal bestaan uit medewerkers van adviesbureau Royal HaskoningDHV en Fakton Energy. De experts willen als onafhankelijke adviseur gemeenten helpen om in korte tijd capaciteit en expertise op te bouwen in de warmtetransitie, zodat zij een effectieve partner kunnen zijn in de samenwerking met woningcorporaties, energiecoöperaties en warmtebedrijven.

Energiegedeputeerde Jan van der Meer: “Het Gelders Expertteam Warmte biedt praktische ondersteuning in een belangrijk proces. Gemeenten staan er niet alleen voor. Onafhankelijke advies vanuit het Expertteam Warmte kan een eyeopener zijn en helpt gemeenten om een vlotte start te maken met deze mooie opgave voor een groene toekomst.”

Gemeenten gaan niet betalen voor deze dienstverlening. Wel vraagt het Gelders Expertteam Warmte inzet vanuit de gemeenten om kennis te delen en op te bouwen binnen de eigen organisatie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment