provincie

REGIO -  Provincie Gelderland doet mee aan de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Door meer woningen in de fabriek te bouwen en materiaal te hergebruiken, verkleinen we de invloed van de bouw op het milieu. In 2030 moet conceptbouw de standaard zijn in Gelderland.

80.000 woningen in 10 jaar

Gedeputeerde Peter Kerris zette op donderdag 8 april 2021 zijn handtekening onder de City Deal: “Er moeten in 10 jaar 80.000 woningen worden bijgebouwd in Gelderland. Door op grote schaal woningen in de fabriek te bouwen, kunnen we de woningbouw versnellen. Conceptbouw is sneller, schoner en goedkoper, waardoor wonen weer betaalbaar wordt in Gelderland.”

 

Snel, slim en schoon

De druk op de woningmarkt is hoog. We willen niet alleen veel en snel bouwen. Het moet ook duurzaam, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. De oplossing: circulair en conceptueel bouwen. Dat biedt kansen op versnelde woningbouw met minder impact op het milieu.

Ondertekening City Deal

80 gemeenten, provincies, ministeries, bedrijven en kennisinstellingen werken in de City Deal samen. Het doel: uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen. Zo is in 2030 circulair bouwen de standaard.

De deal richt zich op 3 onderwerpen:

  • biobased bouwen: woningen voor een groot deel bouwen met hernieuwbare materialen, zoals hout, bamboe, hennep en stro;
  • conceptueel bouwen: woningen in de fabriek bouwen en op de bouwplaats in elkaar zetten. Dit zorgt voor een kortere bouwtijd, hogere kwaliteit van woningen en minder afval en transportbewegingen;
  • financieren van circulair bouwen: een gebouw schrijven we nu in 30 jaar vaak naar 0 af. We zoeken naar manieren hoe we de restwaarde van woningen kunnen vergroten en verzilveren.

Best Practices

De steden die deelnemen aan de City Deal brengen eigen projecten in. De mooiste projecten zetten we in de spotlights als Best Practices. We delen de lessen en vertalen deze in nieuwe wetten, regels en richtlijnen bij gemeenten, provincies en het Rijk. Zo maken we van circulair bouwen de nieuwe standaard.

Actieplan Wonen

Conceptbouw is 1 van de onderwerpen van het Actieplan Wonen. Zo wil provincie Gelderland de woningbouw versnellen. Door de vraag naar conceptbouw te bundelen, bouwen we woningen sneller, schoner en goedkoper.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment