provincie

REGIO -  Gedeputeerde Staten willen € 200 miljoen extra investeren. Dat stellen ze voor in de kadernota Midterm review. De Midterm review is de tussenbalans van deze bestuursperiode. Daarin zetten we op een rij wat de stand van zaken is en waar we de resterende tijd vooral aan werken. “We zitten midden in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, en de samenleving en de economie worden hard geraakt. We willen daarom de komende 2 jaar breed extra investeren in Gelderland”, aldus gedeputeerde financiën Jan Markink.

145 programma’s, subsidieregelingen en projecten

De afgelopen 2 jaar investeerden we zo’n € 620 miljoen in Gelderland. Hiermee maakten we 145 programma’s, subsidieregelingen en projecten mogelijk. Die variëren  van het Actieplan Wonen, een nieuwe subsidieregeling openbaar bestuur, een bijdrage aan de restauratie van de Eusebius tot het omvangrijke Gelders Klimaatplan. Markink: “We hebben veel gedaan de afgelopen 2 jaar, maar ondanks onze inspanningen liggen we zeker niet overal op schema.” Oorzaken daarvoor verschillen, de inzet van de provincie is niet altijd bepalend, corona en stikstof werken soms vertragend en een deel van de plannen moet hun vruchten nog gaan afwerpen.

Herstel en perspectief voor Gelderland

“Toen we begonnen met deze coalitie zag de wereld er echt anders uit dan nu”, zegt Markink. De coronacrisis heeft veel negatieve gevolgen  en ook stikstofproblemen, droogte en klimaatverandering drukken zwaar hun stempel op Gelderland. Door nu € 200 miljoen extra uit te trekken wil de provincie stevig kunnen blijven investeren in de aanpak van deze problemen. De provincie draagt hiermee bij aan het herstel en perspectief voor de Gelderse samenleving en economie .

€ 370 miljoen investeringsbudget

Samen met het geld dat nog over is van de reguliere investeringsmiddelen is er de komende 2 jaar nog € 370 miljoen te besteden. Daarmee willen Gedeputeerde Staten onder andere bijdragen aan het verduurzamen van de papierindustrie, de ontwikkeling van stallen die weinig stikstof uitstoten, het versnellen van de woningbouw en het beter bereikbaar maken van Wageningen. Ondanks het extra geld is er de komende Statenperiodes minder te besteden dan de afgelopen tijd. Markink: “We gaan ook de komende jaren stevig investeren, maar niet overal in en soms minder dan onze partners hopen.”

Investeren in tijden van crisis

Gedeputeerde Staten willen de extra € 200 miljoen uit het stamkapitaal halen. Jan Markink: “Voordeel van een spaarrekening is dat je in tijden van crisis extra kunt investeren. Daar maken we nu dankbaar gebruik van. We moeten er wel voor zorgen dat ook toekomstige generaties extra kunnen investeren in tijden van crisis.”

Mening inwoners vragen op 10 april

Provinciale Staten besluiten in april 2021 over de kadernota. Daarvoor vragen ze de inwoners van Gelderland om hun mening. Dat doen ze tijdens een online bijeenkomst op 10 april. In juni besluiten de Staten over het uitgewerkte voorstel Midterm review. Daarmee wordt de provinciale inzet voor de komende twee jaar vastgesteld.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment