carien

Een interview met specialist hoogbegaafdheid: Bertina Altelaar

Er is een duidelijke trend gaande in het Nederlandse onderwijs om talent te ontwikkelen. Cognitief talent (of hoogbegaafdheid) leidt niet altijd vanzelf tot uitmuntende schoolprestaties. Binnen scholen is er behoefte aan expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Op het Nuborgh College Lambert Franckens werkt Bertina Altelaar, deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid. Recentelijk haalde ze haar ECHA-diploma. Reden genoeg om haar een paar vragen te stellen over dit actuele onderwerp.

Wat kenmerkt een (hoog)begaafde leerling?

“Een (hoog)begaafde leerling beschikt over een hoge intelligentie en creatief denkvermogen, waardoor hij in staat is tot het leveren van uitzonderlijke prestaties. Vaak is er ook sprake van een brede interesse en een sterk ontwikkeld doorzettingsvermogen.”

Wat biedt het Lambert Franckens voor de (hoog)begaafde leerling?

“Op het Lambert Franckens mag iedere leerling in de onderbouw die extra uitdaging aankan, meedoen met Eureka-verbreding. Bij Eureka-verbreding mag de leerling individueel of in tweetallen een project bedenken en uitwerken. De leerling kan bijvoorbeeld kiezen voor kunst, Chinees of programmeren. Ook een website leren maken behoort tot de mogelijkheden. Een deskundige Eureka-coach begeleidt de leerling bij het proces. Ook in de bovenbouw zijn er verschillende manieren om te excelleren. De leerling kan een extra vak kiezen, versnellen of modules van universiteiten volgen. Daarnaast organiseren we in verschillende leerjaren (hoog)begaafdheidsbijeenkomsten om onder andere aandacht te hebben voor de sociaal-emotionele kant van het (hoog)begaafd zijn. Samen met andere (hoog)begaafde leerlingen werken we aan diverse vaardigheden. Ook komen bij de bijeenkomsten de volgende thema’s aan de orde: motivatie, leerstrategieën en mindset. Tijdens deze bijeenkomsten leren we van en met elkaar. Ook biedt het LF coachingsgesprekjes aan, waarin specifiek wordt ingegaan op de vragen van de leerlingen. Dit kan gaan over ‘leren leren’, faalangst of perfectionisme.

” Hoe kun je de opleiding inzetten bij het begeleiden van onze leerlingen?

Door het behalen van mijn opleiding heb ik meer inzicht gekregen in het identificeren en het begeleiden van de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. (Hoog)begaafd zijn betekent namelijk niet dat je alleen maar hoge cijfers zou moeten halen of dat je op school nooit in de knel zou kunnen komen. Het is belangrijk om bij iedere leerling de vragen te stellen wat deze leerling nodig heeft en hoe wij dat kunnen bieden. Ik beschik door mijn pas behaalde diploma over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van hoogbegaafdheid en ben daarom in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van onderwijs en begeleiding aan deze groep leerlingen. We werken overigens met een hele werkgroep hoogbegaafdheid bij ons op school. Daarnaast neem ik deel aan de expertgroep 'hoogbegaafdheid' binnen ons samenwerkingsverband, waarin we onze kennis en vaardigheden uitwisselen, zodat mijn kennis en vaardigheden ook up-to-date blijven.”

Voor meer informatie en vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Bertina Altelaar, BAltelaar@nuborgh.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment