koe2

REGIO -  Het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt met 2 jaar verlengd. In het programma, POP3plus, komt de focus onder meer te liggen op de thema’s klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw. Dit sluit volgens Gelderse gedeputeerde Peter Drenth goed aan bij de Gelderse plannen. Bijvoorbeeld voor het verduurzamen van de Gelderse land- en tuinbouw, en van het Gelders Maatregelenpakket Stikstof.

In totaal is er voor het POP3 in 2021 en 2022 in Gelderland circa € 53,7 miljoen beschikbaar, waarvan € 20,9 miljoen afkomstig is uit Brussel. De overige € 32,7 miljoen is afkomstig van de provincie, waterschappen en gemeenten. Daarnaast is er nog een eigen bijdrage van de subsidieontvangers. 

Gelderse identiteit

Gedeputeerde Peter Drenth: “De land- en tuinbouw zijn een onderdeel van onze Gelderse identiteit. Ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland, de Gelderse economie en het produceren van voedsel. Daarom blijven wij investeren in de agrarische sector, samen met het Rijk en Europa. Hiermee willen we bijdragen aan een land- en tuinbouw waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren en daar een goed inkomen uit kunnen halen.”

Gelderse openstellingen

De POP3plus-middelen komen beschikbaar via subsidieregelingen, waarvoor belangstellenden een aanvraag kunnen indienen. In Gelderland zijn meerdere regelingen in voorbereiding. De eerste 2: Verplaatsing glastuinbouwbedrijven en Professionalisering korte ketens, openen vanaf 1 april 2021. Meer informatie over de Gelderse openstellingen is te vinden via gelderland.nl/Europese-subsidies.

Landelijke openstellingen

Daarnaast zorgt het Rijk voor de landelijke subsidieregelingen. Meer informatie over de landelijke openstellingen is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

EU Herstelfonds

De uitbraak van het coronavirus raakte ook landbouwbedrijven. Om hen te ondersteunen maakte de Europese Commissie een deel van het Europees Herstelfonds vrij voor de landbouw. Vanuit dit herstelfonds zal Nederland voor de komende 2 jaar € 52,4 miljoen krijgen voor de plattelandsontwikkeling en met name duurzaam economisch herstel. In 2021 komt er € 15,5 miljoen beschikbaar, in 2022 zal dit € 36,9 miljoen zijn.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment