IMG gedeputeerde Jan Markink

“We willen graag investeren in Gelderland, juist nu in crisistijd. Tegelijkertijd hebben we het leeuwendeel van ons geld voor deze bestuursperiode al gebruikt en we kunnen ook niet zomaar weer een greep in het stamkapitaal doen.” De komende maanden maakt provincie Gelderland de tussenbalans op van deze bestuursperiode. Daarin wordt op een rij gezet wat er nu halverwege bereikt is en waar we de resterende tijd op inzetten. ”De komende jaren moeten we dus scherpe keuzes maken en dat gaan onze partners merken,” waarschuwt gedeputeerde financiën Jan Markink.

Harde klappen

“Toen we het bestuursakkoord schreven kon niemand aan tafel voorzien dat we nu middenin een coronacrisis zouden zitten. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt, maar we zien ook dat de samenleving en de economie harde klappen kregen.” En niet alleen corona heeft onverwacht veel invloed, ook droogte, stikstof, en de PFAS-problematiek drukken hun stempel. Om die klappen deels op te vangen, trok de provincie afgelopen jaar bijna € 100 miljoen extra uit: € 35 miljoen voor stikstofmaatregelen en € 60 miljoen voor het bestrijden van de coronacrisis.

We hebben al veel gedaan

Markink: “We hebben de afgelopen 2 jaar veel gedaan en daardoor veel geld uitgegeven. Mede door de extra crisisuitgaven hebben we zelfs een groot deel van het budget voor deze bestuursperiode al ingezet.” Van de € 790 miljoen die bij de start van deze bestuursperiode werd afgesproken, is na 2 jaar € 610 miljoen bestemd. Er is dus nu nog € 180 miljoen over. Daarvan is € 80 miljoen nu vrij te besteden. De overige € 100 miljoen is onzeker. Die moet nog bij elkaar gespaard worden door financiële meevallers de komende 2 jaar. Naast dat er voor deze periode al veel geld is uitgegeven, helpt ook de lage rente niet. Door deze lage rente levert het stamkapitaal de komende jaren ook weinig extra geld op.

Wennen voor ons en onze partners

Mooie evenementen, binnensteden opknappen, culturele instellingen, (woning)bouw stimuleren, extra wegmaatregelen; de afgelopen jaren investeerde de provincie veel extra geld in Gelderland. Ook de komende jaren zal de provincie blijven investeren, maar wel met minder geld dan voorheen. “En dat gaan onze partners merken,” waarschuwt Markink. ”En onze inwoners uiteindelijk dus ook. We moeten ons echt gaan richten op onze prioriteiten. Wat gaan en blijven we doen? Maar ook, wat gaan we niet meer doen? Ook voor onze partners zal het wennen zijn dat er soms geen geld is voor projecten die wel passen bij ons beleid.”

Een greep uit het stamkapitaal?

Als je € 2,7 miljard op de bank hebt, rijst de vraag als snel waarom we niet wat geld van dat stamkapitaal gebruiken. “Maar daar moeten we spaarzaam mee omgaan,” vindt Markink. “Juist omdat we een spaarrekening hebben, kunnen we in tijden van crisis extra investeren. Maar we moeten goed beseffen: alles dat we van het stamkapitaal afhalen, zorgt voor nog minder rente voor toekomstige generaties. We moeten onze kinderen en kleinkinderen niet de kansen ontnemen die wij nu wel hebben. Uiteindelijk gaan Provinciale Staten over het budget, maar laten we er samen voor zorgen dat we ook bij toekomstige crisissen extra kunnen blijven investeren.”

Andere manieren

De provincie werkt aan alternatieven om ondanks de krapte nog wel te kunnen investeren in de Gelderse samenleving. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van rijks- en EU-fondsen en het stamkapitaal tijdelijk in te zetten. En ook met het Perspectieffonds Gelderland: “In dat fonds stoppen we nu € 200 miljoen, maar dat geld keert terug in het fonds als leningen afgelost worden. Op die manier kan het geld meerdere keren ingezet worden en bovendien kunnen toekomstige Staten als ze dat nodig vinden het geld weer voor iets anders inzetten.”

De volgende stap: MTR kadernota

Op dit moment brengen we in kaart hoe we er in Gelderland voorstaan en wat de provincie tot nu toe bereikt heeft van de doelen in het bestuursakkoord. Ook de invloed van bijvoorbeeld de coronacrisis wordt daarin meegenomen. Dit overzicht presenteren we in maart 2021 in de kadernota ‘Midterm review’ samen met een globaal financieel en inhoudelijk plan voor de komende 2 jaar. Begin juli 2021 behandelen de Staten daarna de uitgewerkte Midterm review.

De Midterm review is een vast onderdeel van de beleidscyclus van provincie Gelderland. De afspraak is om halverwege elke bestuursperiode van 4 jaar, de balans op te maken. Op die manier kan de Gelderse politiek bepalen of ze goed op weg zijn in het halen van de gestelde doelen voor die periode en zo nodig bijsturen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment