provincie

REGIO - Jan Markink: “Het Perspectieffonds is essentieel voor onze toekomst. Hiermee creëren we eindelijk de forse investeringen die we nodig hebben om echt werk te maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en stikstofproblematiek.” De Gelderse Staten stemden deze week in met de oprichting van het Perspectieffonds Gelderland. Hiermee krijgen we met bedrijven, beleggers en andere overheden grote maatschappelijke projecten van de grond die de markt niet alleen kan realiseren. In het fonds komt € 200 miljoen beschikbaar. Verwachting is dat er door het fonds en mede investeerders zo’n € 400 miljoen tot € 1 miljard geïnvesteerd wordt in Gelderland.

Samen investeren in onze toekomst 

Jan Markink: “Maatschappelijke opgaven aanpakken is moeilijk. Projecten om de energietransitie te realiseren, zoals de aanleg van warmtenetten, kosten veel geld en tijd en zijn heel onzeker. Bedrijven en commerciële investeerders kunnen dit soort projecten niet alleen trekken, daarom springt de overheid bij. We gaan dat doen met het Perspectieffonds Gelderland. Zo verkleinen we het risico voor de markt en pakken we samen deze moeilijke maar belangrijke projecten op.” Sommige projecten zijn niet alleen onzeker, maar ook onrendabel. Daarvan is al duidelijk dat de investering nooit helemaal terugverdiend zal worden. Daarom stellen we aanvullend op het investeringsfonds € 10 miljoen subsidie beschikbaar. 

De provincie financiert maximaal 50% van een project. Hooguit 20% daarvan kan subsidie zijn. Tijdens een economische crisis, zoals de huidige coronacrisis mag 40% van de provinciale bijdrage uit subsidie bestaan. 

Geld opnieuw inzetten

Om het fonds te vullen halen we € 200 miljoen uit het stamkapitaal. We verwachten dat dit geld meerdere keren ingezet kan worden. Leningen worden afgelost en aandelen verkocht, zo komt geld na verloop van tijd opnieuw beschikbaar in het fonds. Rendement vloeit terug naar de provincie. Markink: “Het doel van het fonds is maatschappelijk effect. Maar het is zeker in deze tijd mooi dat het fonds waarschijnlijk ook financieel wat op zal leveren.”

Thema’s van de Gelderse omgevingsvisie

Ontwikkelmaatschappij Oost NL beheert het fonds. Zij beoordelen projecten deskundig en onafhankelijk van de politiek en maken langjarige afspraken. Zij informeren ons regelmatig over vanuit het fonds gedane investeringen. Ook hebben we de  inhoudelijke kaders bepaald. Oost NL zet het fonds in voor de 7 thema’s van de Gelderse omgevingsvisie: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. 

Schone energie en warmtenetten

Verschillende programma’s kunnen op korte termijn al in aanmerking komen voor financiering door het Gelders Perspectieffonds. Bijvoorbeeld de aanleg van Clean Energy Hubs, duurzame tankstations en parkeerplaatsen voor het vrachtverkeer. In Gelderland proberen verschillende partijen een locatie bij Bedrijvenpark A15 te realiseren. Ook verschillende projecten om de landbouwsector te verduurzamen komen in aanmerking voor het fonds. Net als de aanleg van warmtenetten in Gelderland. 

Het Perspectieffonds Gelderland kan waarschijnlijk dit jaar de 1e investeringen doen. “Dat is wel ons doel,” stelt Markink. “Op die manier steunen we de economie extra in deze coronacrisis.“

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment