provincie

REGIO - Het aantrekken en behouden van internationaal talent voor Gelderland is een deeloplossing voor de aanhoudende talenttekorten in diverse sectoren. KplusV onderzoekt voor Gelderland of -en hoe- hier samen met alle stakeholders een strategie en implementatieplan voor kan komen. Fase 1 is nu afgerond.

Lange termijn

Aanleiding voor het onderzoek zijn de aanhoudende tekorten in o.a. de ICT, techniek en zorg, maar ook de stagnerende bevolkingsgroei die eraan komt.

Er wordt op allerlei manieren gewerkt aan het oplossen van de talenttekorten. Denk aan het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen en het creëren van een leercultuur binnen bedrijven, maar ook aan technologische innovatie.

Provincie Gelderland: 'Het aantrekken en behouden van internationaal talent is ook een deeloplossing die we met elkaar verkennen. We richten ons dan met name op dàt talent dat ons helpt de uitdagingen die wij hier kennen het hoofd te kunnen bieden. '

Data-analyse en gesprekken

Een analyse van het vacatureaanbod in Gelderland van de afgelopen 5 jaar en gesprekken met stakeholders hebben inzicht gegeven in waar de kansen en knelpunten zitten.

Als voorbeeld: er zijn hier al expatcentra (in wording) en een internationale school, prachtige faciliteiten die helpen om internationaal talent te laten landen. Maar het onderzoek wijst ook uit dat slechts een heel klein gedeelte van de vacatures -ook in de krapteberoepen- in het Engels wordt aangeboden. Daardoor zijn die niet goed toegankelijk voor kenniswerkers die overwegen naar Gelderland te komen of voor studenten om hier te blijven. Ook zitten er nog kansen in de begeleiding van pas afgestudeerden richting werkgevers.

'Kortom: er gaat al veel goed, maar samen kunnen we wellicht nog een aantal goede stappen zetten.'

Samenvatting en vervolg

Lees in de bijlage de samenvatting van de eerste fase van het onderzoek. Deze input vormt de basis voor een voorstel voor een strategie en implementatieplan. De inzichten worden in fase 2 van het onderzoek afgezet tegen de behoeften van internationale studenten, kenniswerkers en werkgevers. Zo wordt ervoor gezorgd dat het plan een focus krijgt op zaken die door dit talent als noodzakelijk worden bestempeld. Eveneens wordt er met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gesproken over hun wensen en behoeften. Naar verwachting zal er medio 2021 een concept op tafel liggen.

Toegevoegde bestanden

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment