waterschapvv

REGIO - Waterschap Vallei en Veluwe maait met ingang van 2020 de watergangen op een andere wijze. De oevers en bodem van de watergangen worden gemaaid waar het nodig is voor de aan- en afvoer van water en om wateroverlast of watertekort te voorkomen. Waar het mogelijk is, blijft de begroeiing staan zodat de biodiversiteit verbetert en het water wordt vastgehouden.  Dankzij de nieuwe werkwijze is het watersysteem beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

Het waterschap houdt bij het maaien van dijken en watergangen rekening met (beschermde) planten en dieren, en werkt volgens een ecologisch werkprotocol. De maaimethoden worden aangepast aan aanwezige beschermde soorten. Dit kan betekenen dat we de waterbodem gedeeltelijk maaien en taluds niet, of later of om de beurt. De maaiwijze is naast het risico op wateroverlast of watertekort dus ook afhankelijk van de aanwezigheid van beschermde soorten. 

Door de dijken en watergangen meer gefaseerd te maaien wil het waterschap nog beter bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van flora en fauna. Bijvoorbeeld door te zorgen voor bloemrijke dijken waar insecten en vlinders van profiteren en het maaien van stroombanen in watergangen. 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment