bomen

REGIO -  Provincie Gelderland stimuleert boeren en landgoedeigenaren om meer bomen en struiken op landbouwgrond te planten. Daarvoor is in opdracht van de provincie  het Agroforestry Netwerk Gelderland van start gegaan. Het netwerk brengt boeren samen die aan de slag willen met het poten van bomen en struiken op landbouwgrond (agroforestry). En ondersteunt hen met uitwisselingen, trainingen, workshops en excursies.

Bij agroforestry combineert een ondernemer bomen en struiken met akkerbouw of veeteelt op 1 perceel. Boeren krijgen via het netwerk begeleiding bij het maken van een beplantingsplan en verdienmodel voor hun bedrijf. Deelnemers delen hun kennis en ervaring met anderen die hier ook mee willen werken.

Bomen als inkomstenbron

De laatste 10 jaar verdwenen veel bomen en struiken van landbouwgrond door specialisatie en schaalvergroting. Landbouw was een economische activiteit, waarvoor alles moest wijken. Terwijl bomen en struiken veel voordelen kunnen hebben.

Ze zorgen voor:

  • een rijke oogst aan noten, kastanjes en andere vruchten en zijn daarmee interessant als inkomstenbron;
  • vergroting van de biodiversiteit;
  • verrijking van de bodem met organisch materiaal;
  • verbetering van het vermogen van de bodem om water door te laten en water vast te houden. Bomen en struiken vergroten daarmee de voedselproductie per hectare.

Toekomst voor de Gelderse boer

De notitie Toekomst voor de Gelderse boer, die Gedeputeerde Staten in juni 2020 vaststelde, noemt agroforestry ook nadrukkelijk. “Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid van het platteland, Gelderse economie en voor het produceren van voedsel. Boerenbedrijven moeten economisch én ecologisch duurzaam zijn. Dat vraagt om nieuwe verdienmodellen. Zo kan een agrarisch ondernemer met zijn duurzame bedrijf een goed belegde boterham verdienen. Agroforestry is 1 van de mogelijkheden,” zegt Gelders gedeputeerde Peter Drenth. “Daarnaast helpt agroforestry ook bij andere belangrijk opgaven waar we ons als provincie mee bezighouden. Zoals het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en zorgen voor een rijke natuur met veel verschillende platen en dieren.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment