meidoornplein

REGIO - Gezonde binnensteden en dorpskernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en het economische vestigingsklimaat van Gelderland. De vitaliteit van veel Gelderse binnensteden en dorpskernen was voor de periode van COVID-19 al een zorgpunt. De huidige crisis heeft de positie van centrumgebieden nog verder aan het wankelen gebracht.

Provincie Gelderland wil een helpende hand bieden. Dat doen we door:

  • Data te verzamelen om toekomstscenario’s in beeld te brengen;
  • door extra ondersteuning te bieden aan Gelders centrummanagement;
  • ondersteuning van gezamenlijk innovatief ondernemerschap;
  • werkgelegenheid én ondersteuning aan te bieden bij de fysieke transformatie van centrumgebieden.

Kennis en data

Het gaat hier om nieuwe, aanvullende maatregelen voor Gelderse binnensteden en dorpskernen. De eerste maatregelen starten naar verwachting in augustus 2020. We laten van het landelijke koopstromenonderzoek naar behoefte regiorapportages maken. Voor de 50 Gelderse kernen met meer dan 5.000 inwoners wordt een vitaliteitsbenchmark gemaakt. Dit is een onderzoek naar hoe centrumgebieden er voor staan. Daarbij wordt gekeken naar onder andere bereikbaarheid, leegstand en winkelaanbod. Uiteindelijk moeten in september 2020 alle data beschikbaar zijn. Het meten van realtime data van bezoeken aan centrumgebieden vraagt meer tijd. Gezamenlijk met andere provincies, gemeenten en brancheorganisaties werkt provincie Gelderland aan een duurzame kennisinfrastructuur. 

Samenwerking, ondernemerschap en de fysieke transformatie

Om het centrummanagement in Gelderland te versterken gaan we in augustus opdracht geven voor een 4- à 5-tal groepsbijeenkomsten waarbij gezamenlijk problematiek besproken en aangepakt wordt. Daarna volgt er een professionaliseringstraining. Door het uitbreiden van het dienstenpakket van SteenGoed Benutten, kunnen gemeenten financiële ondersteuning krijgen bij het (extra) inzetten van een centrummanager. In Coachcafés worden ondernemers op winkelstraatniveau in slim, schoon en sociaal ondernemen gecoacht. Voor het van werk naar werk begeleiden en omscholen van ondernemers en medewerkers die zonder werk zitten door de gevolgen en maatregelen van COVID-19, zetten de ArbeidsmarktRegio’s zich in. Tenslotte biedt provincie Gelderland via de werkwijze SteenGoed Benutten extra financiële ondersteuning voor visieontwikkeling voor binnensteden en dorpskernen.

Gelderse aanpak COVID-19

Provincie Gelderland werkt er aan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van Covid-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase van de crisis met een bedrag van €50 miljoen. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelprogramma. Dat bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden staat hier.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment