waterschapvv

REGIO - Waterschap Vallei en Veluwe ziet het neerslagtekort al vroeg in het seizoen toenemen. Daarom is er een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater vanaf 18 mei. Er valt weinig regen en het groeiseizoen is net begonnen, waardoor de verdamping toeneemt. In delen van ons werkgebied is de situatie zorgelijk. In de lage gebieden, zoals de IJsselvallei, staat het grondwater al lager dan in mei vorig jaar. Beken en watergangen zijn nog watervoerend, maar het waterschap ziet de beken al langzamer stromen. Het waterschap zegt alert te zijn en de grond- en oppervlaktewaterstanden nauwlettend in de gaten te houden.

Onttrekkingsverbod

Voor het hele gebied van Waterschap Vallei en Veluwe geldt een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater. Behalve voor de gebieden waar water kan worden ingelaten.

Lees wat het onttrekkingsverbod inhoudt

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment