REGIO - De politiek vindt dat zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen en mensen met een beperking dichter bij huis moet worden geregeld. Daarom wordt uw gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor meer zorgtaken. Daar hoort cliëntondersteuning ook bij. Graag legt MEEj uit wat dat voor u betekent.Cliëntondersteuning naar gemeenten Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning zoals die nu door MEE wordt gegeven, onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet en daarmee vanaf 2015 ook voor cliëntondersteuning.

MEE en uw gemeente maken de komende tijd afspraken over cliëntondersteuning. Ze bieden u zekerheid dat u ook in 2015 cliëntondersteuning kunt krijgen. De afspraken gaan over hoe de ondersteuning geregeld wordt en bij wie u dan terecht kunt. Omdat iedere gemeente zelf bepaalt hoe de cliëntondersteuning geregeld wordt, kan dit per gemeente verschillend zijn. Zo kan het zijn dat de consulenten van MEE straks ook samenwerken met bijvoorbeeld sociale wijkteams die door veel gemeenten worden ingericht. Het wordt vanzelf duidelijk waar u straks terecht kunt voor ondersteuning en al uw vragen.

Cliëntondersteuning blijft bestaan
Wat zijn voor u de belangrijkste punten uit de nieuwe Wmo 2015? Vanaf 1 januari 2015 blijft u recht houden op cliëntondersteuning. Mensen die dat willen kunnen cliëntondersteuning krijgen. Daar zorgt uw gemeente voor. Hiervoor mag geen eigen bijdrage worden gevraagd. Uw belang is altijd het uitgangspunt en de cliëntondersteuning blijft onafhankelijk.

Dus ook onder de nieuwe Wmo kunt u voor informatie, advies en (kortdurende) algemene ondersteuning een beroep blijven doen op cliëntondersteuning. Als het gaat om voorzieningen die u nodig heeft op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner die u bijstaat en uw belangen behartigt. Ook hier zorgt uw gemeente voor. Bijvoorbeeld bij een 'keukentafelgesprek', een (voor)onderzoek, of bij een aanvraag voor een voorziening.

Heeft u vragen?
Wat betekent dit voor mij? Kan ik straks nog bij MEE terecht? En heb ik dan nog mijn eigen vertrouwde MEE-consulent? Daar streeft MEE wel naar. Maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe de cliëntondersteuning in uw gemeente precies wordt geregeld. Zodra dit bekend is wordt u geïnformeerd door de gemeente of uw MEE-organisatie. Als u nu al vragen heeft kunt u die stellen aan uw MEE-consulent.

Klik hier voor MEE in uw buurt

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment