provincie

ARNHEM - De mobiliteit groeit sterk. Om te voorkomen dat Gelderland dicht slibt en om bij te dragen aan de klimaatopgave is een scherpe aanpak nodig. Naast het integraal benutten van bestaande wegen, fietspaden en openbaar vervoer willen Gedeputeerde Staten (GS) ook investeren in infra, beheer en onderhoud. Zo neemt de uitstoot van CO2 af en blijft Gelderland ook in de toekomst bereikbaar. Over de ontwikkelingen en uitgangspunten gaan GS in gesprek met de Staten om te komen tot een Mobiliteitsvisie.

De groei van de mobiliteit vraagt om het aanscherpen van onze inzet en het integraal afwegen wat te doen. Dus géén aparte afwegingen voor fiets, wegen of  OV  maar de beste oplossing zoeken. Dat betekent  het beter gebruiken van bestaande infrastructuur in een gebied en blijven investeren” zegt Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor Mobiliteit.

Integraal

De mobiliteitsvisie is aangekondigd in het coalitieakkoord. Het werkt de samenhang tussen de ambities uit de Omgevingsvisie uit. Zoals bijvoorbeeld het goed afstemmen van mobiliteit met verstedelijking. En scherpt de bestaande beleidskaders aan voor het maken van keuzes. Op basis van het gesprek met Provinciale Staten komen GS met een ontwerp-mobiliteitsvisie. Deze zal door PS worden vastgesteld. De afweging of bijvoorbeeld de RegioExpres er komt wordt gemaakt in de mobiliteitsvisie. De visie wordt medio 2020 verwacht.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment