Laurent de Vries

REGIO -  Zes en half jaar heeft Laurent de Vries als bestuurder van Viattence vormgegeven aan de gewenste vernieuwing van de ouderenzorg. Vanuit een grote gedrevenheid en met visie, lef en leiderschap heeft hij medewerkers aangemoedigd van het traditionele en institutionele verpleeghuis weer een echt thuis te maken. Met in de basis het geven van goede zorg en veel aandacht voor het welbevinden van bewoners en cliënten binnen een huiselijke woonomgeving. Het woonzorgconcept van beneden wonen en boven slapen, een nieuw Kwaliteitsmanagementsysteem en een vernieuwende vorm van Praktijkleren voor leerlingen en studenten op de zorglocaties, zijn hier voorbeelden van. Of de nachtdiensten in pyjama waarbij hij zelf het voorbeeld gaf hoe in te spelen op de belevingswereld van de bewoner.

Daarmee heeft hij niet alleen de medewerkers van Viattence geïnspireerd, maar was hij als bestuurder in de ouderenzorg vaak een voorloper en aanjager van veranderingen. De medewerkers van Viattence en de Raad van Toezicht kijken met grote waardering en dankbaarheid terug naar hetgeen er de afgelopen jaren is bereikt.

Nu het terugbrengen van de verpleeghuiszorg naar de dorpskernen op de Veluwe met de opening van Hofje Wendakker in Heerde is afgerond, is het voor hem een natuurlijk moment voor een nieuwe uitdaging. Hij zal gaan werken als bestuurder bij Summa College voor MBO opleidingen in de regio Eindhoven. Waar hij zijn drive om werk te maken van participatie en een inclusieve samenleving opnieuw zal inzetten. Viattence wenst hem daarbij heel veel succes.

De Raad van Toezicht zal, in goede afstemming met alle betrokkenen, een wervingsprocedure in gang zetten om een opvolger te vinden die werkt vanuit dezelfde visie op zorg en welbevinden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment