provincie

ARNHEM - De Gelderse economie blijft ook de komende 3 jaar groeien met ruim 2% per jaar. Dat blijkt uit de Provinciale Economische Verkenningen van provincie Gelderland. Naar verwachting zal het aantal banen met bijna 1% per jaar toenemen. In 2021 daalt de werkloosheid naar 3%. Vanwege de daling van de bevolkingsgroei zal de krapte op de arbeidsmarkt nog verder toenemen.

Iedere 2 jaar brengt het Bureau Economisch Onderzoek van provincie Gelderland een Provinciale Economische Verkenning uit. De huidige stand van zaken van de Gelderse economie wordt daarin geschetst met een toekomstraming voor 2018-2022.

Sterker uit de crisis

De verkenning laat zien dat Gelderland sterk(er) uit de economische crisis is gekomen. De economie groeit, het aantal banen neemt toe en de werkloosheid neemt af. Vooral in de Veluwe en Rivierenland zit de economie stevig in de lift. De komende jaren blijft de economie doorgroeien met ruim 2% per jaar. De werkloosheid daalt naar 3% in 2022. 

Meer dan 1 miljoen banen

Half maart 2019 maakte de provincie bekend dat het aantal banen in Gelderland voor het eerst boven de 1 miljoen is uitgekomen. Deze stijgende lijn wordt de komende 3 jaar doorgezet. Het aantal banen blijft jaarlijks met zo’n 0,8% groeien. In de regio Arnhem-Nijmegen worden de komende jaren de meeste nieuwe banen verwacht.

Arbeidsmarkt wordt krapper

De bevolkingsgroei in Gelderland daalt al jaren en dit zal de komende jaren zo blijven. ondanks een lichte stijging van de arbeidsparticipatie zal de beroepsbevolking in 2022 stagneren. Hierdoor daalt de werkloosheid, maar wordt de arbeidsmarkt krapper. Het wordt moeilijker voor werkgevers in Gelderland om goed opgeleid personeel te vinden. 

Investeren in de economie van morgen

Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘Het gaat goed met de Gelderse economie! Meer bedrijven, meer banen en minder werklozen. Maar de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Vier op de vijf bedrijven heeft moeite personeel te vinden. We moeten blijven investeren in digitalisering en vakmensen opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen’.

Lees het volledige rapport Provinciale Economische Verkenningen (PDF 13,6 MB).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment