provincie

ARNHEM - U kunt van 18 maart tot en met 6 mei 2019 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve concepten voor duurzame landbouw. De plannen moeten bijdragen aan de doelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord en de Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Het gaat om innovatieve concepten die passen in het Koersdocument. In dit document kunt u lezen dat we innovaties voor losse bedrijven niet langer ondersteunen. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van vernieuwende plannen die verder gaan dan het persoonlijke bedrijfsbelang.

Wie kunnen subsidie aanvragen

De subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband dat uit ten minste 2 partijen bestaat. Hiervan is er minstens 1 landbouwer, of in dienst bij een organisatie die de landbouwsector vertegenwoordigt.

Tender

Subsidieverlening loopt via een tendersysteem. De beste voorstellen hebben recht op subsidie. Een adviescommissie beoordeelt de projecten aan de hand van selectiecriteria.

Subsidiebedrag

Het totale subsidiebedrag is €1,25 miljoen. De subsidie bestaat voor een deel uit Europees geld (POP3) en voor een deel uit geld van de provincie.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u HIER.

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment