cda gelderland

De in november breed aangenomen motie om de problemen van verschillende Gelderse gemeenten rond de Jeugdhulp in kaart te brengen lijkt door het College van Gedeputeerde Staten naast zich neer te worden gelegd. Het CDA kondigt samen met de PvdA mondelinge vragen aan tijdens de Statenvergadering van 30 januari.

Statenlid Elsa Rijssenbeek: ‘Wij willen dat Gedeputeerde Staten een ronde doet langs de Gelderse gemeenten om de problemen rond de Jeugdzorg in kaart te brengen, zo ingewikkeld is dat toch niet? De gedeputeerde kan onze aangenomen motie daarover niet zomaar naast zich neer leggen.’

Fractievoorzitter Harold Zoet bevestigt het verhaal van Elsa Rijssenbeek in het bericht op Omroep Gelderland en vult aan: ‘Daarnaast hebben wij er in november ook voor gepleit om als provincie er bij Den Haag op aan te dringen voldoende budget beschikbaar te stellen voor de jeugdhulp in onze gemeenten. De gedeputeerde wil eerst een landelijk onderzoek gaan afwachten. Daardoor lopen de tekorten en daarmee dus het aantal kinderen dat op jeugdhulp wacht alleen maar verder op.’ Het CDA zal daarom samen met de PvdA aan gedeputeerde Jan Markink tijdens de Statenvergadering van woensdag 30 januari onderstaande vragen stellen.

  1. Waarom hebben GS ervoor gekozen om de motie niet uit te voeren en een onderzoek van het ministerie van VWS af te wachten?
  2. Op welke termijn kunnen we de gevraagde inventarisatie verwachten?
  3. Welke stappen is GS bereid om na die inventarisatie wel of niet te zetten?
Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment