190117 Cornielje cdK Gelderland

ARNHEM - Na ongeveer 150 Provinciale Statenvergaderingen nemen de Gelderse volksvertegenwoordigers op 23 januari 2019 afscheid van hun  voorzitter en commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Cornielje stopt, per 1 februari 2019, na 13,5 jaar. De Statenvergadering is bijzonder omdat de agenda geheel in het teken staat van het afscheid met diverse sprekers, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren.

Op 31 augustus 2005 werd Clemens Cornielje geïnstalleerd op voordracht van Provinciale Staten. Als voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten was hij ‘het gezicht’ van provincie Gelderland. Daarnaast was hij de vertegenwoordiger van de regering in de provincie, de rijksheer. Een van de taken die daarbij horen, is toezicht houden op de manier waarop gemeenten hun werk doen. Daarvoor legde hij regelmatig gemeentebezoeken af.

Nevenfuncties

Clemens Cornielje vervulde daarnaast nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van commissaris van de Koning in Gelderland. Zo was hij voorzitter van Raad van Advies Legal Valley en lid van Raad van Advies van de Oorlogsgravenstichting. Ook was hij doyen, de langstzittende en dus de voorzitter, van de Kring van Commissarissen.

Historie

Vanaf 1814 heeft Gelderland 16 commissarissen van de Koning(in) gehad. Tot 1848 wees de Koning zelf de nieuwe commissaris aan. Daarna deed de regering dat. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw mogen Provinciale Staten meepraten over de profielschets.

Vergadering bijwonen

De Provinciale Statenvergadering op 23 januari 2019 is zoals altijd openbaar. Wie wil is van harte welkom om het afscheid van dichtbij mee te maken. Live kijken via Statenlive kan ook. De vergadering is van 14.00-16.00 uur. Daarna volgt een receptie tot 18.00 uur en is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de commissaris van de Koning. Aanmelding hiervoor is niet nodig.
De locatie is Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment