provincie

REGIO - Bouwplannen, sloop en isolatie van gebouwen brengt vaak schade aan beschermde diersoorten. Compenserende maatregelen bereiken hooguit dat beschermde diersoorten niet verder achteruitgaan. We zien liever zien dat het béter gaat met de dieren. De provincie komt met een nieuwe aanpak: de soortenmanagementplannen. Om deze aanpak te stimuleren hebben we hier een nieuwe subsidieregeling voor gemaakt.

Niet blij met een ‘dooie mus’

‘Dooie mussen’ als gevolg van bouwwerkzaamheden kunnen behoorlijk duur uitpakken. Mussen horen, net als onder meer vleermuizen en gierzwaluwen, tot beschermde diersoorten. Dat zegt de Wet natuurbescherming. Dit geldt ook wanneer een gemeente aanpassingen aan de weginrichting uitvoert of een woningcorporatie werkt aan verduurzaming van de woningvoorraad. Zij moeten van tevoren weten of er medebewoners zijn: beschermde diersoorten. Bestaat het vermoeden dat de werkzaamheden schadelijk zijn voor beschermde diersoorten, dan is er een ontheffing nodig van de provincie. Die ontheffing geven we alleen af na goed ecologisch onderzoek vooraf. Zonder die ontheffing kan het project zomaar stilgelegd worden. Met vertraging, die tot wel een jaar kan oplopen, als gevolg.

Een impuls voor de soortenbescherming

Allerlei initiatieven kunnen beschermde diersoorten die daar leven behoorlijk bedreigen. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • het slopen van gebouwen;
  • het isoleren van gebouwen;
  • het onderhoud van lanen in het buitengebied;
  • het verwijderen van asbestdaken;
  • de inrichting en beheer van waterlopen.

De huidige aanpak, met het aanvragen van afzonderlijke ontheffingen voor elk initiatief, is moeizaam. Het leidt tot onzekerheid voor de planning bij bouwers, waardoor er vertraging en hoge kosten kunnen ontstaan. Maatregelen bereiken hooguit dat beschermde diersoorten niet verder achteruitgaan. We zien liever dat het béter gaat met deze beschermde diersoorten. Daarom komen we met een nieuwe aanpak: het soortenmanagementplan.

Soortenmanagementplan

De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van diersoorten, maar wil ook dat (bouw)bedrijven in Gelderland verder kunnen. In de nieuwe aanpak verleent de provincie een bedrijf of woningcorporatie een gebiedsontheffing op de Wet natuurbescherming. Dit is een toestemming om gedurende een langere periode in een buurt of wijk aan de slag te gaan. Maar alleen als de initiatiefnemer maatregelen neemt waardoor soorten er aantoonbaar op vooruit gaan. De provincie geeft alleen een gebiedsontheffing af als er een goed plan aan ten grondslag ligt: een soortenmanagementplan. Dit plan beschrijft welke beschermde soorten in een gebied voorkomen en welke maatregelen nodig zijn zodat deze soorten erop vooruitgaan. Een win-win situatie: de populaties van beschermde diersoorten groeien, initiatiefnemers van bouwprojecten weten waar ze aan toe zijn en het leidt tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten.

Subsidie

Gemeenten en waterschappen kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen van een soortenmanagementplan en het hiervoor benodigde inventarisatieonderzoek. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €25.000. Bekijk ook de subsidieregeling soortenmanagementplannen

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment