181129 Subsidie stal 2

REGIO - Landbouwers in Gelderland kunnen tot en met 31 januari 2019 subsidie aanvragen voor de bouw van een duurzame klimaatbestendige stal: de ‘stal van de toekomst’. De provincie Gelderland wil de land- en tuinbouwsector in Gelderland stimuleren de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarom biedt de provincie subsidie aan voor de bouw van nieuwe stallen. Deze voorzien zelf in hun energieverbruik en stoten geen methaan uit naar de omgeving. Door het inzetten van een warmtewisselaar, warmtepomp, koude-warmteopslag, brandstofcel, zonnecollectoren en -panelen kunnen de stallen energieneutraal zijn.

Daarnaast vindt men het belangrijk dat de nieuwe stallen bijdragen aan andere doelen, zoals:

ammoniak-, fijnstof-, en geurvermindering
circulaire economie
dierenwelzijn
landschap
brandveiligheid
diergezondheid
hergebruik van afvalstoffen.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is €2,2 miljoen, gefinancierd door de provincie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

Tender

Subsidieverlening loopt via een tendersysteem. Dit betekent dat een adviescommissie alle aanvragen beoordeelt, die voor 31 januari 2019 worden ingediend. De adviescommissie beoordeelt op kosteneffectiviteit, kans op succes en mate van effectiviteit. De aanvragen die het hoogst scoren krijgen subsidie.

Meer informatie over subsidie

Meer informatie over de subsidieregeling Stallen van de toekomst vindt u op onze website.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar voor agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan vernieuwing en het duurzamer maken van het platteland.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment