REGIO - Via de Care Academy Veluwe spelen zorgorganisaties in op de veranderingen in de zorg. Daarmee sluit de in 2011 gestarte Care Academy aan op de actualiteit. Bij de start van het project voor leren en werken op de werkvloer van zorgorganisaties bestond nog de gedachte dat het aantal zorgmedewerkers de komende jaren flink zou groeien. Die verwachting is bijgesteld door de veranderingen in de zorg.

De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. Zij zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorg en voor begeleiding en persoonlijke verzorging: twee taken die vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden opgenomen.

Anders gaan werken
Zorgorganisaties moeten daardoor anders werken en het netwerk rondom personen moet meer gaan doen. Daardoor ontstaat in de jeugdzorg meer behoefte aan generalisten. In de Wmo krijgt de professionele ondersteuner meer een organiserende rol. Een aantal zorginstellingen
heeft besloten de benodigde bijscholing gezamenlijk in Care Academy op te pakken, met coaching door ROC Landstede en Hogeschool Windesheim.

Innovatie in de zorg
Studenten van de Care Academy vergroten hun eigen kennis en vaardigheden, maar ook die van de organisaties waarvoor ze werken. Dit versterkt innovaties en zorgt er mede voor dat de Noord-Veluwe voorop blijft lopen met de nieuwste ontwikkelingen in de zorg. Nu meer zorgorganisaties aangeven dat zij willen samenwerken onder de vlag vanCare Academy Veluwe, komen zij ook nadrukkelijker aan het roer te staan van dit scholingsinitiatief.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment