bedrijvenpark h2o logo minimal

HATTEM - Op het terrein van het Hattemer plandeel van het Bedrijventerrein H2O vindt vanaf maandag 5 november archeologisch onderzoek plaats. Vooruitlopend op het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor dit deel van het bedrijventerrein wordt de locatie onderzocht op mogelijke archeologische vondsten. De werkzaamheden duren ongeveer tien weken en worden uitgevoerd door de archeologische onderzoeksbureaus ARCHOL en ADC in opdracht van het Bedrijvenpark H2O en de gemeente Hattem.

In het verleden zijn in deze omgeving ook archeologische resten gevonden, bijvoorbeeld bij de aanleg van de Hanzelijn en de ontwikkeling van andere delen van het Bedrijventerrein H2O. Het ging toen om vondsten uit de steentijd en de bronstijd. Er zijn kampementen van jager-verzamelaars gevonden (paleolithicum en mesolithicum), maar ook nederzettingssporen van vroege boerensamenlevingen (neolithicum) en de daaropvolgende samenlevingen uit de bronstijd. Daarmee is een belangrijk stuk van de vroegste geschiedenis van Hattem en omstreken aan het licht gekomen. Ook nu verwachten de archeologen vondsten uit deze periode aan te treffen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment