rand

ELBURG - Waterschap Vallei en Veluwe is volop bezig met het onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Na het vaststellen van de vernieuwde, kleinere scope zijn 25 september 2018 sessies georganiseerd waarin het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering werd besproken met de aanwezige bewoners. De sessies werden gehouden onder leiding van ingenieursbureau Witteveen en Bos en Feddes/Olthof Landschapsarchitecten. Deze laatste partij houdt zich bezig met de ruimtelijke kwaliteit binnen het project.

Voorkeursalternatief voorgelegd aan bewoners
Samen met directe betrokkenen van het Havendijkje (Elburg), Zomerdijk en Gelderse Sluis (Kampen) is gekeken naar de problemen van de dijk. De kansrijke oplossingen die de vorig keer werden besproken zijn inmiddels uitgewerkt en het voorkeursalternatief is met de bewoners besproken.

Er waren veel directe betrokkenen aanwezig bij de werktafels en er werden goede vragen gesteld en belangen aangekaart. De uitkomsten neemt waterschap Vallei en Veluwe weer mee in het verdere proces. Wat betreft het Havendijkje zien bewoners kansen om de afvalstromen te herorganiseren. Rondom de Gelderse sluis is gekeken samen met waterschap naar de beste oplossing voor de agrariërs en bewoners van de Drents Overijsselse Delta.

Doorkijkje hoe verder
In februari 2019 wordt het voorkeursalternatief door het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe en Drents Overijsselse Delta vastgesteld. Hierna gaat de plan-uitwerkingsfase van start. Hierin worden vergunningen aangevraagd, kabels en leidingen eventueel verlegd en de details van de oplossing uitgewerkt. Vanaf 2020 zou de uitvoering van start kunnen gaan.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment