roek

REGIO - Gedeputeerde Staten van Gelderland willen een nieuwe ontheffing geven aan de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) voor schadebestrijding van roeken aan landbouwgewassen. De provincie staat het gebruik van het geweer bij deze schadebestrijding toe. Het ontwerp besluit hiervoor ligt van 14 oktober tot 25 november 2014 ter inzage.

Deze ontwerp-ontheffing is gelijk aan de ontheffing voor de afgelopen 5 jaren. De officiële bekendmaking staat in het Provinciaal blad.

Faunabeheerplan Roek

In het Faunabeheerplan Roek (zie geeft de de Faunabeheereenheid Gelderland aan waarom schadebestrijding van roeken voor de komende 5 jaar nodig is. De voorgestelde ontheffing maakt het mogelijk om schade te bestrijden door roeken te verjagen en ter ondersteuning daarvan ook te mogen schieten. Sinds deze mogelijkheid om schade te bestrijden is het aantal meldingen en uitbetalingen sterk afgenomen..

Faunabeheereenheid Gelderland

De Faunabeheereenheid Gelderland heeft ontheffingen voor schadebestrijding en beheer van verschillende soorten beschermde dieren. De bestrijding van schade door roeken is alleen mogelijk onder nadere voorschriften. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de Faunabeheereenheid Gelderland. Daar staat ook meer informatie over roeken.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment