snoei

REGIO - Deze week hebben bijna tweehonderd perceeleigenaren een verzoek gekregen om bomen of struiken te gaan snoeien. Overhangende takken vormen voor het waterschap soms een obstakel om watergangen en dijken goed te kunnen onderhouden. Daarom moet er gesnoeid worden door de perceeleigenaren. In januari vindt vervolgens de snoeischouw plaats: de controle of perceeleigenaren aan de oproep gehoor hebben gegeven.

De snoeischouw (of houtschouw) was in het oostelijk deel van het werkgebied van het waterschap (Veluwe) al een bekend fenomeen. In het westelijk deel (voormalig Vallei & Eem) was geen snoeischouw. Door de harmonisatie is er nu een jaarlijkse snoeischouw voor het hele werkgebied.

De onderhoudspaden of zones langs watergangen en dijken die het waterschap onderhoudt, moeten vrij zijn van beplanting en takken. Hiermee voorkomen we schade aan machines en beplanting en vertraging van onderhoud

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment