REGIO/OLDEBROEK - Elk jaar is er een werkgelegenheidsenquête bij de Gelderse bedrijfsvestigingen. De resultaten van 2013 laten zien dat ten opzichte van 2012 de werkgelegenheid met bijna 900 personen is afgenomen. Deze afname is wel minder dan het gemiddelde van de provincie. Alleen in Hattem (+9) en Nunspeet (+144) nam de werkgelegenheid in 2013 toe. In Oldebroek nam de werkgelegenheid af (-23). Er deed zich vooral een afname van de werkgelegenheid voor in de industrie, de bouwnijverheid, de detailhandel, de horeca en het onderwijs. Er was een sterke toename van het aantal werkzame personen in de zakelijke dienstverlening, de gezondheids- en welzijnszorg en de overige dienstverlening.

Elk jaar wordt er een werkgelegenheidsenquête onder de Gelderse bedrijfsvestigingen afgenomen. De resultaten van 2013 laten zien dat op 1 april 2013 in totaal 88.169 personen (mannen en vrouwen, full- en parttimers en uitzendkrachten) werkzaam waren in de acht Noord-Veluwse gemeenten. Dit betekent dat ten opzichte van het jaar 2012 de werkgelegenheid met bijna 900 personen is afgenomen. Deze afname is wel minder sterk dan de gemiddelde daling in de provincie Gelderland. Alleen in Hattem (+9) en Nunspeet (+144) nam de werkgelegenheid in 2013 toe.

Werkgelegenheid naar sectoren

In de meeste bedrijfssectoren daalde de werkgelegenheid. Met name de financiële instellingen, verhuur en handel in onroerend goed en cultuur, sport en recreatie leverden flink in. In de bouw trad voor het eerst een lichte daling op; ruim 100 werkzame personen minder dan in 2012. In de industrie groeide de werkgelegenheid echter nog wel.

Aantal bedrijfsvestigingen groeit

In diezelfde periode is het aantal bedrijfsvestigingen met een aantal van 500 gestegen naar een totaal van 15.332 bedrijfsvestigingen in alle acht gemeenten samen. Deze toename wordt voor een groot deel veroorzaakt door een sterke groei van het aantal zelfstandig ondernemers. De grootste absolute groeiers waren advisering, onderzoek en specialistische zakelijke dienstverlening (+128) en gezondheids- en welzijnszorg (+82). In de industrie is het aantal vestigen sinds jaren niet toegenomen; in totaal waren er 688 industriële bedrijven, evenveel als in 2012.

Download

Opvallende ontwikkelingen per gemeente

Overzicht van alle ontwikkelingen van bedrijfsvestigingen per SBI-sectie per gemeente van 2009-2013

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment