171107 Groene Wijk stroomARNHEM - Stofzuigen op het moment dat er tevéél groene stroom in de wijk is. Of even wachten met de was als er op dat moment geen groene stroom geproduceerd wordt. De app van Groenewijkstroom zorgt voor optimaal gebruik van groene stroom uit eigen wijk. Met steun van De Groeiversneller van provincie Gelderland kan Groenewijkstroom het businessmodel verder ontwikkelen. Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘Gelderland maakt werk van een groene industrie. We zoeken nieuwe oplossingen voor de uitdagingen van morgen. De app van Groenewijkstroom is een slimme techniek om Gelderland duurzamer te maken.’

We hebben stroom over!

Zonnepanelen schakelen zichzelf uit wanneer het energienet overbelast is. Daardoor gaat groene stroom verloren. De app van Groenewijkstroom maakt het overschot inzichtelijk en door juist op die momenten elektriciteit te gebruiken, beperk je het stroomverlies. Andersom kan je op momenten van schaarste het stofzuigen even uitstellen. Bij een overschot aan groene stroom krijgen deelnemers het bericht: ‘Gebruik nu stroom want we hebben over!’ Energiepunten sparen Deelnemers kunnen energiepunten sparen door op de juiste momenten energie te verbruiken. Die punten kunnen ze inleveren bij lokale ondernemers of inzetten voor bijvoorbeeld een korting op de energierekening. Met steun van netbeheerder Alliander wordt Groenewijkstroom verder ontwikkeld en getest in de Arnhemse wijken St. Marten en het Sonsbeekkwartier. Ruim 100 deelnemers hebben zich hiervoor al aangemeld.
De Groeiversneller

Met De Groeiversneller ondersteunen we ondernemers die willen groeien met kennis en geld. Nog te weinig startende bedrijven weten hun innovaties succesvol op de markt te brengen. Met ‘De Groeiversneller’ zetten we €4 miljoen in om startende bedrijven en ondernemers die voor een ‘groeispurt’ staan een zetje in de rug te geven. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL voert De Groeiversneller uit.