klimaatneutraal 2050

OLDEBROEK - regio Noord-Veluwe wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat zo veel mogelijk van de energie die door bewoners en bezoekers wordt gebruikt, in de regio zelf wordt opgewekt. Hoe we met z’n allen deze klus gaan klaren wil de Regio Noord-Veluwe (RNV) graag verkennen met inwoners, bedrijven en organisaties. Iedereen die hierover wil meepraten wordt opgeroepen van zich te laten horen.

Om een idee te krijgen wat klimaatneutraal in de praktijk betekent, heeft de RNV de kansen voor regionale duurzame energie laten onderzoeken. Gekeken is hoeveel energie met wind, zon, bodem, biomassa en restwarmte in theorie bij elkaar te sprokkelen is. Het onderzoek laat zien dat de helft van wat we nu in de regio aan energie verbruiken ook binnen de regio opgewekt kan worden. Deze energiepotentie kaart laat ook zien waar de theoretische kansen voor energieopwekking liggen.

De theorie is echter niet altijd de praktijk. Waar willen de inwoners, bedrijven en gemeenten in de praktijk voor gaan? Waar liggen de kansen en het enthousiasme voor lokale energieprojecten? Bovendien komen we met het benutten van de opwekcapaciteit nog maar tot de helft van onze huidige energievraag. Energie besparen is dus ook van groot belang. Denk aan grootschalige isolatie aanpak, efficiëntere productieprocessen, tegengaan van zinloos verbruik. Wat zijn de kansen en ideeën op dit gebied?

RNV roept iedereen, die hierover mee wil denken, op zich aan te melden voor een regionale workshop. De workshop is de start van een traject, waarin we lokale en regionale kansen en krachten in beeld willen krijgen die bijdragen aan het doel van een klimaatneutrale regio. Als we alle mogelijkheden op een rij hebben en in de tijd plaatsen, ontstaat een routekaart richting dit doel. Met deze kaart kunnen overheid, bedrijven en inwoners op reis. 2050 is nog een eind weg dus onderweg moet regelmatig gekeken worden of iedereen nog op het juiste pad zit. Maar een lange reis begint altijd met de eerste stap. Iedereen die bij dit begin aanwezig wil zijn kan zich aanmelden.

Meer informatie over de energie potentiekaart vindt u op de website van het RNV. Interesse voor de regionale workshop (waarschijnlijk in november of december). Meld je aan bij:dneuteboom@regionoordveluwe.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment